časopis Vodoprivreda

Strategija razvoja navodnjavanja u Srbiji

Petković Slobodan | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 1-2, str. 3-9


Stanje, problemi i potrebe unapređenja navodnjavanja u Srbiji

Bošnjak Đuro | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 1-2, str. 10-18


Stanje, problemi i perspektive razvoja navodnjavanja u Crnoj Gori

Pejović Ljubomir, Knežević Mirko | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 1-2, str. 19-25


Navodnjavanje u Vojvodini i pravci razvoja

Šećerov Svetozar | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 1-2, str. 26-29


Pojava suše u Srbiji, njeno praćenje i mogućnosti prognoze

Spasov Petar | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 1-2, str. 30-36


Upotrebljivost voda za navodnjavanje

Belić Sima S., Savić Radovan B., Belić Anđelka M. | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 1-2, str. 37-49


Ekonomska opravdanost razvoja navodnjavanja u našoj zemlji

Potkonjak Svetlana | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 1-2, str. 50-60


Teoretska istraživanja u oblasti zemljoradnje sa navodnjavanjem i njihov praktičan značaj

Uškarenko V.A. | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 1-2, str. 61-63


Stanje i problemi zemljoradnje sa navodnjavanjem na jugu Ukrajine u novim uslovima privređivanja

Snjegovoj V.S. | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 1-2, str. 64-71


Neke specifičnosti poljoprivrednog vodnog menadžmenta i navodnjavanja u Mađarskoj

Vermes Laszlo | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 1-2, str. 72-76


Trenutna situacija eksploatacije navodnjavanja u Rumuniji

Eugen Man Teodor, Cimpan Gabriela | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 1-2, str. 77-85


Development of irrigation and drainage in Bulgaria

Koumanov Kouman S. | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 1-2, str. 86-90


Iskustva na projektovanju vodoprivrednog sistema ‘Moyen Cheliff’ u Alžiru

Milenković Dragana | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 1-2, str. 91-97


Problemi u eksploataciji savremene opreme za navodnjavanje kišenjem

Pejić Borivoje | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 1-2, str. 105-110


Značaj navodnjavanja u unapređenju proizvodnje kukuruza u Srbiji

Dragović Svetimir, Maksimović Livija, Jocković Đorđe | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 1-2, str. 111-120


Uticaj navodnjavanja na sadržaj ukupne vode u lišću jabuke

Miletić Rade K., Mitić Nevena V., Nikolić Radomirka R. | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 1-2, str. 121-126


Primena navodnjavanja u rasadnicima topola

Ivanišević Petar, Galić Zoran | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 1-2, str. 127-130


Oruđa za vodoprivredne analize – jedno viđenje budućnosti

Simonović Slobodan P. | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 3-4, str. 141-153


Vodoprivredna osnova – privredno tehnička studija, Inž. Vujica Jevđević, Štamparija Predsedništva Narodne Skupštine AP Vojvodine, Novi Sad, 1946.

Đorđević Branislav | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 3-4, str. 154-154


Metod za određivanje pouzdanosti složenih vodoprivrednih sistema (NETREL)

Dašić Tina, Đorđević Branislav | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 3-4, str. 155-162


Objektivno vrednovanje kriterijuma performanse sistema akumulacija

Srđević Bojan, Medeiros Yvonilde, da Faria Alessandra S., Schaer Martha | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 3-4, str. 163-176


Oscilacije vode u akumulacijama prouzrokovane promenama uzvodnog i nizvodnog graničnog proticaja

Stefanović Nenad, Kapor Radomir | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 3-4, str. 177-187


Regulacija reka – Rečna hidraulika i morfologija, Prof. Dr Miodrag Jovanović, Građevinski fakultet u Beogradu, 2002.

Komatina Dejan | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 3-4, str. 188-188


Metode teorije igara u rešavanju konflikata vezanih za raspodelu ulaganja kod višenamenskih sistema

Ostojić Željka | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 3-4, str. 189-192


Statističke metode u meteorologiji i inženjerstvu, Vesna Jevremović i Jovan Mališić, Savezni hidrometeorološki zavod, Beograd, 2002

Dašić Tina | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 3-4, str. 196-196


Situation and development of irrigation in Republic Macedonia

Iljovski Ilija, Cukaliev Ordan | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 3-4, str. 199-202


Navodnjavanje – preventivna zaštita od suša u Bosni i Hercegovini

Alagić Enes | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 3-4, str. 203-206


Savremeni pristup projektovanju sistema za navodnjavanje

Božić Mile, Rujević Dejan, Nikolić Goran | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 3-4, str. 207-216


Mogući efekti primene sistema za navodnjavanje u proizvodnji povrća

Radojević Veljko | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 3-4, str. 217-220


Hidraulički proračun naturalno uređenih rečnih tokova

Komatina Dejan | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 3-4, str. 221-230


Primena valjanog betona u izgradnji brana I deo – istorijski razvoj

Kuzmanović Vladan, Savić Ljubomir R., Milovanović Bojan | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 3-4, str. 231-247


Savremen način organizovanja u oblasti uređenja vodotoka i obnavljanja rečnih pojaseva

Đorđević Dejana | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 3-4, str. 249-254


ELOSS – Enciklopedija sistema održavanja života

Bruk Stevan | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 3-4, str. 255-257


Gajenje riba, Dr Zoran Marković i dr Vera Mitrović – Tutundžić, Zadužbina Andrejević, Beograd

Rudić Dragan | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 3-4, str. 258-258


Seizmičnost pobuđena akumulacijama

Božović Aleksandar | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 5-6, str. 277-297


Hidraulika, Prof. Dr Cvetanka Popovska, Gradežen fakultet, Skopje, 2000.

Branislav Đorđević | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 5-6, str. 298-298


Procena sigurnosti brana

Savić Ljubomir R., Savić Dragan | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 5-6, str. 299-305


Uvod u hidrotehničke građevine, dr Ljubodrag M. Savić, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2003.

Jovanović Miodrag | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 5-6, str. 306-306


Numerička simulacija hidrauličkih posledica havarija brana na pepelištima

Jovanović Miodrag, Kapor Radomir, Komatina Dejan, Đorđević Dejana, Stefanović Nenad, Jančić Vojkan | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 5-6, str. 307-312


Modeliranje nizova mesečnih suma padavina metodom vremenskih serija

Tošić Ivana A., Mališić Jovan, Unkašević Miroslava | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 5-6, str. 313-324


Curenje brana od valjkom zbijenog betona: stanje stvari sa predlogom promena – u znak sećanja na one koji su znali pre mnogih da ‘valjaju’ beton — srpskim neimarima Đorđu Lazareviću i Jovanči Đokiću

Petković Mirko | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 5-6, str. 325-339


Rizici i moguće štete ili ulaganje u sigurnost evakuacije velikih voda na brani HE Bočac

Prokić Svetomir, Prohaska Stevan, Macanović Jovo, Milanović Goran | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 5-6, str. 341-348


Osnovna pitanja zaštite prostora u slivovima akumulacija na planinskim područjima Srbije

Maksin-Mićić Marija | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 5-6, str. 349-355


Navodnjavanje i odvodnjavanje u procesu privatizacije i transformacije u zemljama u tranziciji i perspektive razvoja

Stričević Ružica, Đurović Nevenka | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 5-6, str. 363-370


Primena valjanog betona u izgradnji brana II deo – komponente i osobine valjanog betona

Kuzmanović Vladan, Savić Ljubomir R., Milovanović Bojan | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 5-6, str. 371-386


Zasipanje akumulacija u Srbiji – problemi i pravci rešavanja

Babić-Mladenović Marina J., Obušković Zoran, Knežević Zoran | Vodoprivreda 2003, vol. 35, br. 5-6, str. 387-393