Primena valjanog betona u izgradnji brana I deo – istorijski razvoj

Autor: Kuzmanović Vladan, Savić Ljubomir R., Milovanović Bojan

Sažetak

U ovom članku data je definicija valjanog betona i njegove osnovne karakteristike kao novog materijala i nove metode građenja. Potom slede svetska iskustva u građenju brana od valjanog betona sa tabelom u kojoj je 238 brana i osnovni podaci o konstrukciji. Na osnovu tabele dat je pregled najznačajnijih brana po visini, zapremini ugrađenog valjanog betona i dužini u kruni. Da bi se ukazalo na moguće koncepcije u građenju brana od valjanog betona, analizirane su osnovne karakteristike brana u Kini, Japanu SAD, Brazilu i Španiji (koje predstavljaju vodeće zemlje u ovoj oblasti) njihove sličnosti i razlike. Na kraju je pregled osnovne literature korišćene pri pisanju rada.

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.