časopis Vodoprivreda

2010/1-3

Pripremljen je Prostorni plan Republike Srbije

Đorđević Branislav
Vodoprivreda, vol. 42, br. 1-3, str. 3-6, 2010

Analiza kiša metodom parcijalnih serija

Vukmirović Vojislav
Vodoprivreda, vol. 42, br. 1-3, str. 7-15, 2010

Marginalne raspodele dnevnih proticaja na reprezentativnim profilima u Srbiji

Radić Zoran M., Mihailović Vladislava
Vodoprivreda, vol. 42, br. 1-3, str. 17-38, 2010

Marginalne raspodele kumulativnih dnevnih padavina na prostoru Srbije

Mihailović Vladislava, Radić Zoran M.
Vodoprivreda, vol. 42, br. 1-3, str. 39-54, 2010

Proračun prelivanja kamenog praga u rečnom koritu pri malim vodama

Jovanović Miodrag, Rosić Nikola
Vodoprivreda, vol. 42, br. 1-3, str. 55-60, 2010

Primena GIS-a i analitičkog hijerarhijskog procesa u određivanju pogodnosti zemljišta za navodnjavanje

Srđević Zorica, Bajčetić Ratko, Srđević Bojan, Blagojević Boško
Vodoprivreda, vol. 42, br. 1-3, str. 61-68, 2010

O računskim nivoima vode za zaštitu od poplava na Dunavu kod Novog Sada

Plavšić Jasna, Milutinović Rade
Vodoprivreda, vol. 42, br. 1-3, str. 69-78, 2010

Podaci za izradu preliminarne procene rizika od poplava na teritoriji Republike Srbije

Kolarov Vasiljka, Babić-Mladenović Marina
Vodoprivreda, vol. 42, br. 1-3, str. 79-86, 2010

Optimizacija hidroenergetskog iskorištenja slivnog područja rijeke Morače

Mitrović Ratko, Tomović Sreten
Vodoprivreda, vol. 42, br. 1-3, str. 87-96, 2010

Ljudski resursi i struka u upravljanju vodama

Bajčetić Marko, Vojvodić Jelena
Vodoprivreda, vol. 42, br. 1-3, str. 97-105, 2010

Brane ‘Java’ (Jawa) u Jordanu

Petrović Petar S.
Vodoprivreda, vol. 42, br. 1-3, str. 107-119, 2010