časopis Vodoprivreda

2012/4-6

Određivanje dimenzija šahtnog preliva empirijskim jednačinama

Savić Ljubodrag, Kapor Radomir, Kuzmanović Vladan, Milovanović Bojan
Vodoprivreda, vol. 44, br. 4-6, str. 141-154, 2012

Impulsni propusni ventil u vodovodu jednog domaćinstva

Hovanj Lajoš
Vodoprivreda, vol. 44, br. 4-6, str. 155-161, 2012

Uklanjanje nitrata iz vode za piće primenom biološke denitrifikacije

Ljubisavljević Dejan S., Rajaković-Ognjanović Vladana N., Đorelijevski Svetozar
Vodoprivreda, vol. 44, br. 4-6, str. 163-167, 2012

 


Formiranje 3D modela karstnih kanala u zoni isticanja vrela kao podloga za zahvatanje podzemnih voda u karstu – na primeru Malog vrela

Milanović Saša, Vasić Ljiljana, Kličković Milorad
Vodoprivreda, vol. 44, br. 4-6, str. 169-173, 2012

Analiza uticaja nekih hidrogeoloških parametara na početni kapacitet bunara sa horizontalnim drenovima

Pušić Milenko, Dimkić Milan, Vidović Dragan, Dotlić Milan, Oparušić Ilija
Vodoprivreda, vol. 44, br. 4-6, str. 175-180, 2012

Uticaj opadanja nivoa podzemnih voda na procese starenja vodozahvatnih objekata na primeru izvorišta ‘Trnovče’

Majkić-Dursun Brankica, Popović Ljiljana, Miolski Dušan, Anđelković Oliver
Vodoprivreda, vol. 44, br. 4-6, str. 181-187, 2012

Hidraulička hrapavost dovodnog tunela HE Rama

Mulaomerović Ajla
Vodoprivreda, vol. 44, br. 4-6, str. 189-197, 2012

Numeričko modeliranje i simulacija transporta zagađenja Neretvom

Milišić Hata, Kalajdžisalihović Haris, Jaćimović Nenad
Vodoprivreda, vol. 44, br. 4-6, str. 199-206, 2012

Analiza nekih uticaja na životnu sredinu izgradnje mosta na Adi

Jovanović Miodrag, Kapor Radomir, Zindović Budo
Vodoprivreda, vol. 44, br. 4-6, str. 207-213, 2012

Izbor učesnika u upravljanju u participativnom modelu odlučivanja u vodoprivredi

Srđević Zorica, Bajčetić Ratko, Srđević Bojan
Vodoprivreda, vol. 44, br. 4-6, str. 215-224, 2012

Vodosnabdevanje i održivo upravljanje podzemnim vodnim resursima u Srbiji

Polomčić Dušan, Stevanović Zoran, Bajić Dragoljub, Hajdin Bojan, Vakanjac-Ristić Vesna, Dokmanović Petar, Milanović Saša
Vodoprivreda, vol. 44, br. 4-6, str. 225-231, 2012

Prilog kalibraciji i oceni parametara matematičkih modela podzemnih voda – poređenje manuelne, automatske i ‘pilot point’ metode sa regularizacijom

Kaluđerović Dragan
Vodoprivreda, vol. 44, br. 4-6, str. 233-240, 2012

Pitka voda u sistemu vodosnabdijevanja stanovništva u Republici Srpskoj

Toholj Nenad, Glavaš Spasoje, Jolović Boban
Vodoprivreda, vol. 44, br. 4-6, str. 241-246, 2012

Sistemi za prečišćavanje otpadnih voda u velikim i malim naseljima

Nikolić Danijela, Skerlić Jasmina, Šušteršič Vanja
Vodoprivreda, vol. 44, br. 4-6, str. 247-255, 2012

Primena modela HBV za hidrološku prognozu na slivu reke Jadar

Ivković Marija, Plavšić Jasna, Vladiković Dejan, Jerinić Jelena
Vodoprivreda, vol. 44, br. 4-6, str. 257-263, 2012

Hidrodinamička analiza proširenja izvorišta ‘Petrovaradinska ada’ u Novom Sadu

Đurić Dušan, Lukić Vladimir, Soro Anđelko
Vodoprivreda, vol. 44, br. 4-6, str. 265-272, 2012

Problem vododrživostiakumulacije ‘Gorica’ – Trebinje

Zubac Željko, Bošković Željko
Vodoprivreda, vol. 44, br. 4-6, str. 273-276, 2012

Primena DRASTIC metode pri oceni ranjivosti podzemnih voda na primerima nacionalnih parkova i parkova prirode Srbije

Živanović Vladimir, Dragišić Veselin, Atanacković Nebojša
Vodoprivreda, vol. 44, br. 4-6, str. 277-284, 2012

Vodoprivreda 2012/4-6