2021/5-6

 

IZBOR OBLIKA I TRAJANJA TALASA VELIKIH VODA U METODI BILANSIRANOG HIDROGRAMA

Autori: Borislava BLAGOJEVIĆ i Vladislava MIHAILOVIĆ


НЕКЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ВОДАМА ТРЕБА ПРИМЕРИТИ БАЗНИМ ПОСТУЛАТИМА ВОДОПРИВРЕДЕ И ДОБРОЈ ПРОВЕРЕНОЈ ПРАКСИ

Аутор: Бранислав ЂОРЂЕВИЋ


IZAZOVI UPRAVLJANJA VODOVODNIM SISTEMIMA – PRIMJER REGIONALNOG VODOVODA CRNOGORSKO PRIMORJE

Autori: Ivana ĆIPRANIĆ, Marija JEVRIĆ, Milan RADULOVIĆ, Goran SEKULIĆ


PREČIŠĆAVANJE PROCJEDNIH VODA – REZULTATI RADA PILOT UREĐAJA KAO POMOĆ PRI IZBORU TEHNOLOGIJE ZA PREČIŠĆAVANJE

Autor:  Amra SERDAREVIĆ


ANALIZA UTICAJA EROZIJE U TOKU IZGRADNJE OBJEKATA U REČNOM KORITU

Autori: Borko RADIVOJEVIĆ, Dragan RADIVOJEVIĆ, Aleksandra ILIĆ


PRIMENA METODE GLAVNIH KOMPONENTI PRI OBRADI MERENJA VEZANIH ZA KVALITET VODE U ALUVIJALNIM VODOTOCIMA

Autori: Mirjana HORVAT, Zoltan HORVAT, Ognjen GABRIĆ


UTICAJNI FAKTORI I ODREĐIVANJE STVARNE POTROŠNJE VODE U DOMAĆINSTVIMA U REPUBLICI SRBIJI

Autori: Natalija ALEKSIĆ, Vanja ŠUŠTERŠIČ


STEJKHOLDERI U SPECIJALNOM REZERVATU PRIRODE KOVILJSKOPETROVARADINSKI RIT KOD NOVOG SADA: KO SU I KAKO IH UKLJUČITI U PROCESE IDENTIFIKACIJE I INTEGRACIJE EKOSISTEMSKIH USLUGA VAŽNIH ZA POBOLJŠANJE KVALITETA VODE DUNAVA?

Autori: Zorica SRĐEVIĆ, Barbara STAMMEL, Camelia IONESCU, Laslo GALAMBOŠ, Bojan SRĐEVIĆ, Jasna GRABIĆ, Senka ŽDERO, Milica ILIĆ, Pavel BENKA, Nenad ANTONIĆ


ANALIZA POJAVE SUŠE NA PODRUČJU VOJVODINE

Autori: Milica STAJIĆ, Atila BEZDAN, Pavel BENKA, Boško BLAGOJEVIĆ