časopis VODOPRIVREDA

broj 2017/1

STATISTIČKA ANALIZA VELIKIH VODA DUNAVA I SAVE NA PODRUČJU BEOGRADA

Autori: Jasna PLAVŠIĆ, Marko IVETIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 285-287 p. 5-13


HIDRAULIČKA ANALIZA ZAŠTITE OD POPLAVA PRIOBALJA DUNAVA I SAVE NA PODRUČJU BEOGRADA

Autori: Miodrag JOVANOVIĆ, Marko IVETIĆ, Nikola ROSIĆ Zoran GREGOROVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 285-287 p. 13-29


FROM FLUID PARTICLE TO BULK FLOW: MACROSCOPIC DESCRIPTION OF TURBULENT OPEN CHANNEL FLOW AND FLOW WITHIN AN UNDERLYING POROUS MEDIUM

Autor: Dubravka POKRAJAC     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 285-287 p. 29-39


POKAZATELJI EFIKASNOSTI RADA KOMPLEKSNIH DRENAŽNIH SISTEMA

Autor: Mile BOŽIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 285-287 p. 43-56


АНАЛИЗА УНУТРАШЊИХ ИНКРИМЕНТАЛНИХ ХОРИЗОНТАЛНИХ ПОМЕРАЊА КАМЕНИХ БРАНА СА ЈЕЗГРОМ У ФАЗИ ПРВОГ ПУЊЕЊА АКУМУЛАЦИЈЕ

Autor: Проф. др Љупчо ПЕТКОВСКИ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 285-287 p. 57-66


ПРОБЛЕМИ ЕВАКУАЦИЈЕ ВЕЛИКИХ ВОДА ИЗ ЈАЛОВИШНИХ АКУМУЛАЦИЈА

Autori: Владан КУЗМАНОВИЋ, Љубодраг САВИЋ и Милош СТАНИЋ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 285-287 p. 67-81


ANALYSING THE UNCERTAINTY OF FLOODING CAUSED BY PIPE BURST AT CITY SCALE

Autori: M. GUIDOLIN, A. S. CHEN, E. C. KEEDWELL, Slobodan DJORDJEVIĆ, Dragan A. SAVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 285-287 p. 83-90


UNAPREĐENJE METODOLOGIJE MERENJA PROTOKA POMOĆU RAVNIH ELEKTROMAGNETNIH SENZORA BRZINE

Autori: Damjan IVETIĆ, Dušan PRODANOVIĆ, Luka STOJADINOVIĆ i Mile CVITKOVAC     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 285-287 p. 93-102


PARAMETRI DIFUZNIH MODELA ZA NEKE VODOTOKE U BOSNI I HERCEGOVINI DIO I: TEORIJSKA ANALIZA ODREĐIVANJA PARAMETARA DIFUZIONIH MODELA

Autor: Haša BAJRAKTAREVIĆ- DOBRAN     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 285-287 p. 103-117


VODOPRIVREDNI OBJEKTI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA REZERVATA PRIRODE: STUDIJA SLUČAJA ZA SRP„ZASAVICA“ U R. SRBIJI

Autori: Svetlana POTKONJAK, Tihomir ZORANOVIĆ, Ksenija MAĈKIĆ, Aleksandar BJELIĆ, Ljubica ŽUNIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 285-287 p. 119-124


MODELIRANJE VODOPRIVREDNOG SISTEMA SLIVA DRINE I ANALIZA IZABRANIH RAZVOJNIH I KLIMATSKIH SCENARIJA

Autori: Jasna PLAVŠIĆ, Tina DAŠIĆ i Ivan MILOVANOVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 285-287 p. 125-137


ZAŠTITA IZVORIŠTA VODE U URBANIM SREDINAMA

Autori: Emina HADŢIĆ, Hata MILIŠIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 285-287 p. 139-146


KONTROLA CIKLUSA FILTRIRANJA KROZ MODELIRANJE

Autori: Suvada JUSIĆ i Zoran MILAŠINOVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 285-287 p. 147-159


PROCENA FILTRACIONIH KARAKTERISTIKA KOLMIRAJUĆEG SLOJA REČNOG DNA NA OSNOVU REZULTATA TESTA PROBNOG CRPLJENJA

Autori: Miloš MILAŠINOVIĆ, Nenad JAĆIMOVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 285-287 p. 161-166


PRIMENA NUMERIČKIH MODELA ZA OPTIMIZACIJU RADA BUNARSKE ZAŠTITE EKSPLOATACIONIH BUNARA – PRIMER IZVORIŠTA KORBOVO

Autori: Emilija RADOVANOVIĆ, Nenad JAĆIMOVIĆ, Vesna ILIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 49 (2017) No. 285-287 p. 167-177