2020/1

LOKALNA EROZIJA REČNOG KORITA KAO GLAVNI UZROK OŠTEĆENJA MOSTOVSKIH KONSTRUKCIJA

Autor: dr Miodrag JOVANOVIĆ


ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA HIDROTEHNIČKIH NASIPA

Autori: Prof. emerita, dr. sc. Tanja ROJE-BONACCI, dipl. inž. građ.


UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA VODOPRIVREDU SRBIJE I MERE KOJE TREBA PREDUZIMATI U CILJU ZAŠTITE OD NEGATIVNIH UTICAJA

Autor: Branislav ĐORĐEVIĆ, Tina DAŠIĆ i Jasna PLAVŠIĆ


OPERATIVNI MONITORING PODZEMNIH VODA SRBIJE – KONCEPT, REZULTATI I PREDLOG INTEGRACIJE U POSTOJEĆU MREŽU

Autori: Zoran STEVANOVIĆ, Branislav PETROVIĆ, Veljko MARINOVIĆ, Ljiljana VASIĆ, Saša MILANOVIĆ


KLJUĈNI INDIKATORI HIDROENERGETSKOG SEKTORA ZA PRAĆENJE AKTIVNOSTI PRILAGOĐAVANJA KLIMATSKIM PROMJENAMA

Autor: MSc. Faruk SERDAREVIĆ dipl.ing.maš, Adnan GUŠIĆ dipl.oec, Kerim BALTA, dipl.el.ing.,


PREGLED HIDRODINAMIČKIH ISTRAŽIVANJA BUNARA SA HORIZONTALNIM DRENOVIMA NUMERIČKIM METODAMA

Autori: Đorđije BOŽOVIĆ, Dušan POLOMČIĆ


KAKO OPTIMALNO OTKLANJATI ŠTETE OD POPLAVA DO KOJIH NIJE NI SMELO DA DOĐE – DA SU INSTITUCIJE RADILE SVOJ POSAO

Autori: Nedeljko SUDAR, Vujadin BLAGOJEVIĆ, Zlatko DAVIDOVIĆ, Dejan HRKALOVIĆ, Obrad ŠARĈEVIĆ, Branislav STEVANOVIĆ, Marko FILIPOVIĆ, Marko VUKIĆEVIĆ, Branislav ĐORĐEVIĆ


PROCENA KLASE KVALITETA VODA PRIMENOM ALGORITMA NAIVNI BAJES

Autori: Zorica SRĐEVIĆ, Bojan SRĐEVIĆ


ANALIZA EFIKASNOSTI STANICE ZA PRIPREMU VODE ZA PIĆE “KARAŠNICA” U ILIJAŠU

Autori: Nedžad MEKIĆ, Suvada ŠUVALIJA


PROTICAJ VODE PRI NEPOTOPLJENOM PRELIVANJU NA NESUŽENOM, KA UZVODNOJ STRANI NAGNUTOM OŠTROIVIČNOM PRELIVU

Autor: Lajoš HOVANJ