časopis Vodoprivreda

2009/1-3

Prva limnološka istraživanja kvaliteta vode Srebrnog jezera u Srbiji

Martinović-Vitanović Vesna, Ristić Nataša, Ostojić Snežana, Raković Maja, Kalafatić Vladimir
Vodoprivreda, vol. 41, br. 1-3, str. 3-12, 2009

Analitički hijerarhijski proces – individualna i grupna konzistentnost donosilaca odluka

Srđević Bojan, Suvočarev Kosana, Srđević Zorica
Vodoprivreda, vol. 41, br. 1-3, str. 13-21, 2009

Razvoj matematičkog modela za propagaciju poplavnih talasa duž srpskog sektora Dunava

Kolarov Vasiljka, Babić-Mladenović Marina
Vodoprivreda, vol. 41, br. 1-3, str. 23-30, 2009

Kartiranje rizika od poplava

Jovanović Miodrag, Todorović Andrijana, Rodić Marko
Vodoprivreda, vol. 41, br. 1-3, str. 31-45, 2009

Pregled i primena rezultata savremenih hidrauličkih istraživanja u projektovanju preliva visokih brana

Erčić Živodar
Vodoprivreda, vol. 41, br. 1-3, str. 47-60, 2009

Konvencionalne metode prečišćavanja voda za piće

Busuladžić Hasija
Vodoprivreda, vol. 41, br. 1-3, str. 61-67, 2009

Primena Lambert-W funkcije za proračun otpora trenja u cevima

Brkić Dejan
Vodoprivreda, vol. 41, br. 1-3, str. 69-78, 2009

Uporedna analiza varijantnih rješenja hidroenergetskog iskorištenja gornjeg dijela rijeke Morače

Mitrović Ratko
Vodoprivreda, vol. 41, br. 1-3, str. 79-85, 2009

Pregled najčešće korištenih postupaka prečišćavanja pijaće vode u Kanadi

Bajkin Jugoslav, Vojinović-Miloradov Mirjana
Vodoprivreda, vol. 41, br. 1-3, str. 87-92, 2009