časopis Vodoprivreda

2009/4-6

Hidrauličko modeliranje u nepotpunoj sličnosti erozije rečnog korita oko mostovskih stubova

Jovanović Miodrag
Vodoprivreda, vol. 41, br. 4-6, str. 97-102, 2009

Procena propusne moći dvostrukog bočnog preliva

Kapor Radomir, Savić Ljubodrag, Milovanović Bojan, Ranđelović Anja
Vodoprivreda, vol. 41, br. 4-6, str. 103-107, 2009

Georgije Hajdin: Mehanika fluida, knjiga treća, dodatna poglavlja, Građevinski fakultet, Beograd, 2009

Jovanović Miodrag, Ivetić Marko, Kapor Radomir
Vodoprivreda, vol. 41, br. 4-6, str. 108-108, 2009

Propagacija neodređenosti kod linijskih modela otvorenih tokova

Branisavljević Nemanja, Prodanović Dušan, Jovanović Miodrag
Vodoprivreda, vol. 41, br. 4-6, str. 109-116, 2009

Mogućnosti modeliranja erozionih i transportnih procesa u rečnim slivovima

Đukić Vesna, Petković Slobodan
Vodoprivreda, vol. 41, br. 4-6, str. 117-125, 2009

Definisanje plavnih zona usled rušenja brana u Alžiru

Kovačević Zlatan, Ostojić Aleksandar, Bojović Mileta, Budinski Ljubomir, Gabrić Ognjen
Vodoprivreda, vol. 41, br. 4-6, str. 127-136, 2009

Hidromorfološke promene i upravljanje vodama

Babić-Mladenović Marina, Ninković Dragana
Vodoprivreda, vol. 41, br. 4-6, str. 137-144, 2009

Uticaj kanalske mreže za odvodnjavanje na režim podzemnih voda u slivu

Gregorić Enike, Petković Sava, Lakić Nada, Đurović Nevenka
Vodoprivreda, vol. 41, br. 4-6, str. 145-150, 2009

Analiza pojave nestabilnosti kod dvofaznog strujanja u poroznoj sredini

Jaćimović Nenad, Hosoda Takashi, Ivetić Marko
Vodoprivreda, vol. 41, br. 4-6, str. 151-157, 2009

Merenje protoka u otvorenim tokovima metodom razblaženja koncentracije soli

Prodanović Dušan, Ivanović Rada, Branisavljević Nemanja, Mijić Ana
Vodoprivreda, vol. 41, br. 4-6, str. 159-168, 2009

Hidraulički aspekti preprojektovanja brane Bekme čija izgradnja se nastavlja posle dužeg perioda

Trajković Biljana
Vodoprivreda, vol. 41, br. 4-6, str. 169-178, 2009

Ekonomska efikasnost i rizici javnog preduzeća u vodoprivredi Srbije

Bajčetić Marko
Vodoprivreda, vol. 41, br. 4-6, str. 179-183, 2009

Monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće

Pejanović Srđan, Živkovič Nenad, Takić Ljiljana
Vodoprivreda, vol. 41, br. 4-6, str. 185-192, 2009