Uticaj kanalske mreže za odvodnjavanje na režim podzemnih voda u slivu

Autor: Gregorić Enike, Petković Sava, Lakić Nada, Đurović Nevenka

Sažetak

Izuzetna ugroženost područja jugoistočnog Srema suvišnim vodama uslovila je izgradnju nekoliko velikih sistema za odvodnjavanje. U cilju utvrđivanja efikasnosti izgrađene kanalske mreže pedesetih godina dvadesetog veka započeta su istraživanja režima podzemnih voda u jugoistočnom Sremu. Već tada je konstatovano da je režim podzemnih voda u jugoistočnom Sremu veoma složen. Osim izgrađene kanalske mreža za odvodnjavanje, na karakteristike podzemnih voda utiče nekoliko prirodnih (padavine, evapotranspiracija, hidrološko-hidrauličke karakteristike reke Save koja ograničava ovo područje) i antropogenih faktora. U ovom radu su prikazani rezultati analize uticaja kanalske mreže za odvodnjavanje na režim podzemnih voda u slivnim područjima Galovica i Petrac u jugoistočnom Sremu.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.