časopis Vodoprivreda

2007/4-6

Vertikalni bunar u ekstremno propusnim poroznim sredinama sa slobodnim nivoom

Hadžić Emina | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 4, str. 143-148


Ekonomske karakteristike vodoprivrede i vodoprivredne usluge

Bajčetić Marko | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 4, str. 163-171


Analiza strukture vremenske serije potrošnje vode u Sarajevskom vodovodnom sistemu

Đorđević Branislav, Šaranović Milinko, Vujadinović Srđan | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 4, str. 205-214


 

Problemi strukturnog prilagođavanja vodoprivrede u konteksu tranzicije i Evropske integracije Srbije

Bajčetić Marko | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 4, str. 225-228


Zavisnost osnovnih komponenti hidrološkog bilansa Srbije

Isailović Dragoslav, Prohaska Stevan, Majkić Brankica | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 5-6, str. 239-252


 

Zaštita naseljenih područja od poplava pomoću retenzionih bazena

Jovanović Miodrag | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 5-6, str. 275-290


Jedno rešenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja vodovodnim sistemom upotrebom bežične komunikacije

Kulić Filip, Jeličić Zoran, Francuski Ljubomir, Lendak Imre, Zarić Slobodan | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 5-6, str. 303-309


Pouzdanost složenih vodovodnih sistema na primeru RVS Dubovac-Zrenjanin-Kikinda

Radić Nenad, Đurić Dušan, Milenković Nenad, Milovanović Milica, Dašić Tina | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 5-6, str. 310-319


Model strukture podataka geoinformacionog sistema vodoprivrede Srbije

Govedarica Miro, Luković Ivan, Bošković Dubravka | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 5-6, str. 326-336


Detekcija podzemnih voda i tokova georadarom

Ristić Aleksandar, Petrovački Dušan, Govedarica Miro, Popov Srđan | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 5-6, str. 344-349

Ublažavanje suše primenom navodnjavanja u proizvodnji kukuruza

Božić Mile, Nikolić Goran, Stević Dragiša, Životić Ljubomir, Dragović Svetimir | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 5-6, str. 357-365


Vodno-soni režim zemljišta u navodnjavanju sa aspekta problema zaslanjivanja u Surčinskom donjem polju

Dragović Svetimir, Božić Mile, Stević Dragiša, Rudić Dragan, Vasić Gradimir | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 5-6, str. 376-390


Jednostavna empirijska formula za proračun referentne evapotranspiracije

Trajković Slaviša | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 5-6, str. 397-400


Stanje erozije u slivu Grliške reke pre i posle formiranja akumulacije “Grlište”

Stefanović Tomislav, Bilibajkić Svetlana, Braunović Sonja, Nikić Zoran | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 5-6, str. 408-413


Višekriterijumska analiza varijanti rekonstrukcije regionalnog vodozahvatnog sistema metodom PROMETHEE

Bajčetić Ratko, Srđević Bojan | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 4, str. 149-162


 

Nikita Andrejev: Pedeset godina nakon ledene poplave severozapadnog podunavskog dela Bačke, VDP ‘Zapadna Bačka’, Sombor, 2006

Đorđević Branislav | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 4, str. 172-172


Pregled i primena rezultata savremenih hidrauličkih istraživanja u projektovanju preliva visokih brana – drugi deo

Erčić Živodar | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 4, str. 181-203


Male hidroelektrane ne mogu biti zamena za velika i srednja hidroenergetska postrojenja – na primeru Crne Gore

Đorđević Branislav, Šaranović Milinko, Vujadinović Srđan | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 4, str. 205-214


 

Fazi ekspertsko upravljanje izborom optimalnog hidroenergetskog resursa

Stevović Svetlana, Đurović Željko | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 4, str. 215-224


Kriterijumi za vrednovanje i izbor varijanti regionalnih vodovodnih sistema

Dražić Predrag | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 4, str. 229-234


Metodologija za izradu vodoprivrednog bilansa Srbije

Prohaska Stevan, Isailović Dragoslav, Majkić Brankica, Arsić Miomir | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 5-6, str. 253-274


 

Otvorena softverska arhitektura za modeliranje, simulaciju i upravljanje distributivnim vodovodnim sistemima

Erdeljan Aleksandar, Lendak Imre, Vukmirović Srđan, Čapko Darko | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 5-6, str. 291-302


Metode za prikupljanje podataka u geoinformacionom sistemu vodoprivrede Srbije

Luković Ivan, Govedarica Miro, Pajić Vladimir | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 5-6, str. 320-325


 

Praćenje promena vodenih površina za područje vojvodine korišćenjem Landsat ETM+ i TM satelitskih snimaka

Jovanović Dušan, Govedarica Miro, Pržulj Đorđe | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 5-6, str. 337-343


 

Razvoj alata za prikaz podataka u programu ARCMAP

Božić Mile, Milošev Dejan, Nikolić Goran, Stević Dragiša | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 5-6, str. 350-356


Primena standardizovanog indeksa padavina za određivanje pojava suficita i deficita vode na području Surčinskog donjeg polja

Stričević Ružica, Đurović Nevenka, Pivić Radmila | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 5-6, str. 366-375


 

Analiza mogućnosti navodnjavanja korišćenjem vode iz akumulacije “Zavoj”

Potić Olivera, Trajković Slaviša | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 5-6, str. 391-396


Ekološki kvalitet zemljišta u slivu i uticaj na kvalitet voda buduće akumulacije “Selova”

Kadović Ratko, Belanović Snežana, Knežević Milan | Vodoprivreda 2007, vol. 39, br. 5-6, str. 401-407