IZDAVAČKI SAVET

IZDAVAČ:

Srpsko društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje

SUIZDAVAČ:

Akademija inženjerskih nauka Srbije

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Bajčetić dr Ratko – JVP “Vode Vojvodine”, Novi Sad

Božić dr Mile – Institut za Vodoprivredu „Jaroslav Černi“, Beograd i SDON

Grbić Maja – Republička direkcija za vode

Janjić Darko – VC “Sava-Dunav”, Beograd

Kolaković Igor – JVP “Vode Vojvodine”

Milenković dr Slobodan – Arhitektnosko-građevinski fakultet, Niš

Pejić dr Borivoj

Puzović Goran

Stišović mr Bratislav

Sudar Nedeljko – Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina

Vujović Duško – ZP “Hidroelektrane na Trebišnjici” a.d.

UREDNIŠTVO ČASOPISA:

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Prof. dr Branislav Đorđević, dipl.inž.građ.

ZAMJENIK GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA

V.Prof. Tina Dašić, dipl.inž.građ.