časopis Vodoprivreda

2010/4-6

Nova metoda za definisanje višestruke koincidencije poplavnih talasa na složenim rečnim sistemima

 

Prohaska Stevan, Ilić Aleksandra
Vodoprivreda, vol. 42, br. 4-6, str. 125-135, 2010

Statistička analiza maksimalnih kratkotrajnih kiša metodom godišnjih ekstrema

Pavlović Dragutin, Vukmirović Vojislav
Vodoprivreda, vol. 42, br. 4-6, str. 137-148, 2010

Nova metoda za proračun uslovnih verovatnoća pojave katastrofalnih poplava i suša u istoj kalendarskoj godini

Prohaska Stevan, Ilić Aleksandra, Blagojević Borislava
Vodoprivreda, vol. 42, br. 4-6, str. 149-156, 2010

Numerička simulacija strujnog polja u blizini vodozahvata

Zindović Budo, Jovanović Miodrag, Kapor Radomir, Prodanović Dušan, Đorđević Dejana
Vodoprivreda, vol. 42, br. 4-6, str. 157-163, 2010

Uzroci i karakteristike strujanja u Palićkom jezeru

Budinski Ljubomir, Fabian Đula
Vodoprivreda, vol. 42, br. 4-6, str. 165-173, 2010

Stepenasti preliv sa odbojnom gredom

Savić Ljubodrag, Kuzmanović Vladan, Milovanović Bojan, Rosić Nikola
Vodoprivreda, vol. 42, br. 4-6, str. 175-180, 2010

Statička analiza stepenastog preliva sa odbojnom gredom na pregradi Jelezovac

Kuzmanović Vladan, Savić Ljubodrag, Milovanović Bojan
Vodoprivreda, vol. 42, br. 4-6, str. 181-185, 2010

Da li je postojala brana ‘Košejš’ (Kosheish) u Egiptu

Petrović Petar S.
Vodoprivreda, vol. 42, br. 4-6, str. 187-198, 2010

Monitoring podzemnih voda Beljaničkog masiva u funkciji formiranja modela karstnog sistema

Milanović Saša, Stevanović Zoran, Vasić Ljiljana
Vodoprivreda, vol. 42, br. 4-6, str. 199-212, 2010

Rangiranje korisnika kredita za opremu za navodnjavanje pomoću analitičkog hijerarhijskog procesa

Blagojević Boško, Srđević Zorica, Srđević Bojan, Suvočarev Kosana
Vodoprivreda, vol. 42, br. 4-6, str. 213-222, 2010

Održivo korišćenje mađarsko-srpskih međugraničnih vodnih tela

Polomčić Dušan, Stevanović Zoran, Milanović Saša, Sorajić Stanko, Hajdin Bojan, Kljajić Željko
Vodoprivreda, vol. 42, br. 4-6, str. 223-235, 2010

Nestandardni kanalizacioni sistemi – vakuumska kanalizacija i kanalizacija pod pritiskom

Ljubisavljević Dejan, Obrenović Marko
Vodoprivreda, vol. 42, br. 4-6, str. 237-244, 2010

Multilevel osmatranje kvaliteta podzemne vode u tradicionalnim osmatračkim objektima sa dugačkim filterom

Kaluđerović Dragan, Britt Sandy
Vodoprivreda, vol. 42, br. 4-6, str. 245-250, 2010

SWQI kvalitet vode akumulacije Barje

Takić Ljiljana, Ranđelović Ljiljana, Krstić Ivan
Vodoprivreda, vol. 42, br. 4-6, str. 251-256, 2010