časopis Vodprivreda

2015/4-6

KONSISTENTNO ODREĐIVANJE RAČUNSKIH KIŠA

Autori: Jasna PLAVŠIĆ, Žana TOPALOVIĆ, Jovan DESPOTOVIĆ    VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 276-278 p. 151-159


PRELIMINARNA HIDROLOŠKA REKONSTRUKCIJA POPLAVNOG TALASA IZ MAJA 2014. GODINE U SLIVU REKE KOLUBARE

Autori: Nikola ZLATANOVIĆ,  Stevan PROHASKA    VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 276-278 p. 161-175


ANALIZA HIDROLOŠKIH PROMENA DUŽ TOKA REKE ZRMANJE

Autori: Ognjen BONACCI, Tanja ROJE-BONACCI    VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 276-278 p. 177-186


EKSPERTNI SISTEMI ZA PLANIRANJE I OPERATIVNO SPROVOĐENJE ODBRANE OD POPLAVA

Autori: Branislav ĐORĐEVIĆ i Tina DAŠIĆ      VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 276-278 p. 187-202


IZBOR TEORIJSKE RASPODELE VEROVATNOĆA NA OSNOVU L-MOMENATA U PRORAČUNU POKAZATELJA METEOROLOŠKE I HIDROLOŠKE SUŠE

Autori: Vladislava MIHAILOVIĆ i Borislava BLAGOJEVIĆ      VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 276-278 p. 203-214


O DOSTUPNOSTI I POUZDANOSTI PODATAKA PRI PRIMENI HIDROLOŠKIH MODELA U REALNOM VREMENU

Autori: Marija IVKOVIĆ i Julijana NAĐ    VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 276-278 p. 215-222


PREGLED I PRIMENA REZULTATA SAVREMENIH HIDRAULIČKIH ISTRAŽIVANJA U PROJEKTOVANJU PRELIVA VISOKIH BRANA (šesti deo: PRELIVI SA STEPENASTIM BRZOTOKOM – deo II)

Autor: Živodar ERČIĆ      VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 276-278 p. 203-214


SMERNICE ZA UNAPREĐENJE ZAŠTITE OD POPLAVA U SRBIJI

Autori: Marina BABIĆ MLADENOVIĆ, Vasiljka KOLAROV     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 276-278 p. 235-242


 

PREDVIĐANJE KOEFICIJENTA UZDUŽNE DISPERZIJE U PRIRODNIM VODOTOCIMA NA OSNOVU MJERENJA ADCP UREĐAJEM

Autor: Hata MILIŠIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 276-278 p. 243-252


NUMERIČKO MODELIRANЈE BURNOG TEČENЈA U KRIVINI ZATVORENOG PROVODNIKA

Autori: Milena LUČIĆ, Ljubodrag SAVIĆ, Radomir KAPOR, Nikola MLADENOVIĆ      VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 276-278 p. 253-260


PRIMENA MODELA RAZMENE KOLIČINE KRETANJA U ANALIZI UTICAJA GEOMETRIJE I HIDRAULIČKIH OTPORA NA OSNOVNE ODLIKE TEČENJA U KORITU ZA VELIKU VODU

Autori: Ivan STOJNIĆ, Filip MUHIĆ, Dejana ĐORĐEVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 276-278 p. 261-268


ANALIZA UPRAVLJANJA KASKADNIM HES POMOĆU SIMULINKA

Autori: Damjan IVETIĆ, Miloš MILAŠINOVIĆ, Dušan PRODANOVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 276-278 p. 269-276


ODREĐIVANJE VIŠEKRITERIJUMSKI OPTIMALNOG REŠENJA ZA POBOLJŠANJE VODNOG REŽIMA STAROG BEGEJA (SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „CARSKA BARA“)

Autori: Laslo GALAMBOŠ, Zorica SRĐEVIĆ, Bojan SRĐEVIĆ      VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 276-278 p. 277-286


 

PARTICIPATIVNO ODLUČIVANJE O PRIORITETIMA RASPODELE VODA U SLIVU REKE KRIVAJE U VOJVODINI

Autori: Ratko BAJČETIĆ, Bojan SRĐEVIĆ, Zorica SRĐEVIĆ, Boško BLAGOJEVIĆ, Tihomir ZORANOVIĆ      VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 276-278 p. 287-293


BRZA KALIBRACIJA 3D MATEMATIČKOG MODELA STRUJANJA PODZEMNE VODE U SEMBERIJI UZ POMOC PARALELNOG PROCESINGA (BEOPEST)

Autor: Dragan KALUĐEROVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 276-278 p. 295-300


URBANA REGULACIJA I INTEGRALNO UREĐENJE DOLINSKOG PROSTORA, NA PRIMERU REKE BOSNE U ZONI GRADA DOBOJA

Autori: Vujadin BLAGOJEVIĆ, Nedeljko SUDAR, Marko VUKIĆEVIĆ, Branislav ĐORĐEVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 47 (2015) No. 276-278 p. 301-310