časopis Vodoprivreda

2005/1-3

Sa vremena analiza potrebnih količina vode za navodnjavanje

Avakumović Dimitrije, Stričević Ružica, Đurović Nevenka, Stanić Miloš, Dašić Tina, Đukić Vesna | Vodoprivreda 2005, vol. 37, br. 1-3, str. 11-20


Sociološki fenomeni bitni za uspeh projekata u oblasti voda

Đorđević Branislav | Vodoprivreda 2005, vol. 37, br. 1-3, str. 35-52


Nepristrasna ocena značaja kriterijuma u višekriterijumskoj optimizaciji

Srđević Bojan | Vodoprivreda 2005, vol. 37, br. 1-3, str. 53-58


Fizičke metode za prečišćavanje otpadnih voda – primena metode naizmeničnog mržnjenja i hlađenja i mikrotalasnog zagrevanja za obradu zauljenih voda

Rajaković Vladana N., Ljubisavljević Dejan, Skala Dejan | Vodoprivreda 2005, vol. 37, br. 1-3, str. 71-81


Modeliranje vodnih režima u karstu

Stanić Miloš, Dašić Tina | Vodoprivreda 2005, vol. 37, br. 1-3, str. 83-93


Primena valjanog betona u izgradnji brana, IV deo – građenje, kontrola kvaliteta i ekonomski aspekti

Kuzmanović Vladan, Savić Ljubodrag, Milovanović Bojan | Vodoprivreda 2005, vol. 37, br. 1-3, str. 95-111


Hidraulički transport u vidu guste mešavine, deo I – tonjenje zrna u mešavini

Komatina Dejan | Vodoprivreda 2005, vol. 37, br. 1-3, str. 113-122


Kako ostvariti visoku pouzdanost regionalnog sistema vodosnabdevanja crnogorskog primorja?

Đorđević Branislav | Vodoprivreda 2005, vol. 37, br. 1-3, str. 129-134


Definiranje nekih elemenata hidrološkog režima metodom regionalizacije

Hrelja Husno | Vodoprivreda 2005, vol. 37, br. 1-3, str. 21-34


Numeričko modeliranje brzotoka pri promeni pravca zida kanala

Budinski Ljubomir, Savić Ljubodrag | Vodoprivreda 2005, vol. 37, br. 1-3, str. 59-69


Uopšten pregled tarifiranja usluga javnog servisa u domenu vodosnabdevanja i kanalisanja u SAD i Kanadi (AWWA)

Popović Aleksandar V. | Vodoprivreda 2005, vol. 37, br. 1-3, str. 135-140