Modeliranje vodnih režima u karstu

Autor: Stanić Miloš, Dašić Tina

Sažetak

Zakonitosti tečenja podzemnih tokova u karstnim predelima u potpunosti se razlikuje od tečenja u intergranularnoj sredini. U hidrauličkom smislu, ovo se tečenje bolje se opisuje zakonitostima tečenja u kanalima (cevima) pod pritiskom i sa slobodnom površinom, nego klasičnim tečenjem kroz poroznu sredinu. U ovom radu prikazan je jedan konceptualni (pojednostavljeni) fizički model, u okviru koga je vertikalni vodni bilans modeliran UNSAT modelom, koji se zasniva na tečenju kroz nezasićenu sredinu, a tečenje u horizontalnom pravcu modelirano je kvazi ustaljenim strujanjem. Model je urađen za slivno područje izvorišne zone reke Bregave u Istočnoj Hercegovini.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.