časopis Vodoprivreda

2006/4-6

Ocena rizika od erozije rečnog korita oko mostovskih stubova

Jovanović Miodrag | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 4-6, str. 167-179


Procena položaja i dimenzija erozione jame ski odskoka

Savić Ljubodrag, Kuzmanović Vladan, Milovanović Bojan | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 4-6, str. 181-188


Eksperimentalna hidraulička ispitivanja karakteristika cevne turbine HE ‘Đerdap II’


Uporedna analiza rezultata dobijenih primenom ortogonalnih ineortogonalnih mreža u modelima prostornog tečenja – deo l

Đorđević Dejana | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 4-6, str. 225-232


Large Scale Particle Image Velocimetry – merenje urbanog oticaja

Branisavljević Nemanja, Prodanović Dušan | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 4-6, str. 233-238


Monitoring plaža u Crnoj Gori

Petković Sava, Tatomir Uroš, Petković Simo | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 4-6, str. 239-244


Uporedna analiza metoda za definisanje hidroloških suša

Radić Zoran M., Mihailović Vladislava | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 4-6, str. 247-263


Matematičko modeliranje oticaja podzemnih voda sliva reke Kolubare

Đukić Vesna | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 4-6, str. 265-280


Kratak pregled vodoprivrede u Kanadi

Bajkin Jugoslav | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 4-6, str. 289-293


Uslovi i uputstva za hidraulički račun sabirnog kanala u koga voda preliva sa njegovog boka

Hajdin Georgije | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 4-6, str. 163-166


Stevan Prohaska: Hidrologija – II deo, Institut za vodoprivredu ‘Jaroslav Černi’, Rudarsko-geološki fakultet Beograd, Republički hidrometeorološki zavod Beograd, 2006.

Đorđević Branislav | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 4-6, str. 180-180


Hidraulička analiza rada rasteretnih preliva u opštem sistemu kanalisanja

Kostić Dušan, Ivetić Marko | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 4-6, str. 199-204


Merenje malih brzina u terenskim uslovima

Prodanović Dušan | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 4-6, str. 205-214


Eksperimentalno istraživanje uticaja podvodnog vertikalnog mlaza na nekoherentnu podlogu

Trajković Biljana | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 4-6, str. 215-223