Uslovi i uputstva za hidraulički račun sabirnog kanala u koga voda preliva sa njegovog boka

Autor: Hajdin Georgije

Sažetak

Na osnovu rezultata objavljenih u ranijim radovima, u ovom radu se daju uputstva za proračun tečenja u sabirnim kanalima sa bočnim dotokom. Procedura hidrauličkog proračuna prikazana je na jednom brojnom primeru.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.