časopis Vodoprivreda

2008/4-6

Termičko ponašanje gravitacionih RCC brana, I deo – proračun temperaturnog polja

Kuzmanović Vladan | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 4-6, str. 145-155


Upravljanje vodnim resursima – metode i alati za sistemski pristup

Simonović Slobodan P. | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 4-6, str. 157-165


Voda, rizik i osiguranje

Bajčetić Marko, Lazić Dragan | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 4-6, str. 167-174


Efekti primene pravila upravljanja pri raspodeli vode iz višenamenske akumulacije

Marković Đurica, Stanić Miloš, Plavšić Jasna, Sekulić Goran | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 4-6, str. 201-213


Realizacija razvoja vodoprivredne infrastrukture u skladu sa strategijom iz Prostornog plana Srbije

Đorđević Branislav | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 4-6, str. 215-225


Mogućnost remedijacije izdani zagađene nitratima metodom in situ biodenitrifikacije

Kaluđerović Dragan | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 4-6, str. 227-232


Upravljanje rizicima u vodoprivredi

Bonacci Ognjen | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 4-6, str. 167-174


Stohastički pristup u određivanju šteta od poplava

Rosić Nikola, Jovanović Miodrag | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 4-6, str. 183-189


Kalibracija matematičkih modela vodovodnih sistema primenom genetskog algoritma

Branisavljević Nemanja, Prodanović Dušan | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 4-6, str. 191-200