Efekti primene pravila upravljanja pri raspodeli vode iz višenamenske akumulacije

Autor: Marković Đurica, Stanić Miloš, Plavšić Jasna, Sekulić Goran

Sažetak

Stalno rastuće potrebe za vodom i vremenska neravnomernost dotoka i potrebe za vodom mogu se zadovoljiti jedino otvaranjem novih izvorišta vode i izgradnjom novih akumulacija. Takođe, javlja se i potreba da postojeće akumulacije postanu višenamenske. Sve ovo iziskuje izuzetan stepen racionalnosti u korišćenju vode, što nameće potrebu optimizacije upravljanja isporukom vode kojom će se doći do skupa najboljih pravila upravljanja za dati hidrološki ulaz, stanja u akumulaciji, zahteve korisnika i ostala ograničenja. U ovom radu prikazan je model upravljanja višenamenskom akumulacijom iz koje se voda zahvata za potrebe vodosnabdevanja i navodnjavanja, u kome se raspodela vode prema potrošačima vrši na osnovu pravila upravljanja formiranih pomoću generisanih dugačkih hidroloških nizova.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.