časopis vodoprivreda

2018 broj 1-3

JUBILEJ ČASOPISA ’VODOPRIVREDA’ – PEDESET GODINA U NEPREKIDNOJ SLUŽBI NAUCI I LJUDIMA


Doprinos hidrotehničkog inženjerstva Srbije razvoju zemlje i njenog okruženja – Povodom jubileja strukovne organizovanosti inženjera Srbije

Autor: Branislav Đorđević


Upravljanje poplavama na velikim rekama kroz istoriju i nove strategije u svetlu klimatskih promena

Autori: Srđan KOLAKOVIĆ, Slobodan KOLAKOVIĆ, Sandor KOVACS


Osamdeset godina izgradnje brana – ključnih objekata hidrosistema u Republici Makedoniji

Autor: Ljupčo PETKOVSKI


PORTRETI STVARALACA

Autor: Branislav Đorđević


Analiza efekata planiranih akumulacija za ublažavanje velikih voda na slivu Topčiderske reke

Autori: Jasna PLAVŠIĆ, Danijela JELUŠIĆ, Dragomir JEVTIĆ


Hidraulička analiza recirkulacionih tokova

Autor: Miodrag JOVANOVIĆ


Određivanje hidrograma velikih voda za potrebe izrade mapa opasnosti i rizika od poplava – Na primjeru sliva rijeke Vrbas, BiH

Autori: Žana TOPALOVIĆ, Vujadin BLAGOJEVIĆ, Nedeljko SUDAR


Mape opasnosti i mape rizika od poplava na slivu rijeke Vrbas u BiH kao podloga za izradu planova upravljanja poplavnim rizikom

Autori: Vujadin BLAGOJEVIĆ, Nedeljko SUDAR, Žana TOPALOVIĆ, Alma BIBOVIĆ, Branislav Đorđević


Primena karata ranjivosti u definisanju zona sanitarne zaštite u karstu na primeru Zlotskog izvorišta

Autori: Uroš MILIĆ, Vladimir ŽIVANOVIĆ, Igor JEMCOV


Metoda godišnjih ekstrema i pikova u analizi velikih voda

Autori: Ajla MULAOMEROVIĆ-ŠETA, Emina HADŽIĆ, Nerma LAZOVIĆ, Hata MILIŠIĆ


Primjena naprednih oksidacijskih procesa u prečišćavanju otpadnih voda – Fenton proces

Autor: Amra SERDAREVIĆ


Planiranje rada hidroelektrana za kratkoročni period i korištenje njihove fleksibilnosti u tržišnom okruženju

Autori: Faruk SERDAREVIĆ i Mirsad ŠABANOVIĆ


Odabir metode za pronos nanosa u proračunu opšte deformacije korita rijeke Željeznice

Autori: Nerma LAZOVIĆ i Emina HADŽIĆ


Određivanje dnevnih varijacija influenta za primjenu dinamičke simulacije uređaja za preradu otpadnih voda

Autori: Alma DŽUBUR, Manfred SCHÜTZE, Amra SERDAREVIĆ


Prevencija kvarova sprječavanjem rasta i uklanjanjem korijenja drveća u kanalizacijskim cijevima

Autor: Dino OBRADOVIĆ