HIDRAULIČKA ANALIZA RECIRKULACIONIH TOKOVA

Autor: Dr Miodrag B. JOVANOVIĆ

REZIME
Hidraulička analiza recirkulacionog strujanja na ulazu u zaliv ilustrovana je primerom Čukaričkog zaliva na reci Savi u Beogradu. U jednom ranijem radu prikazani su rezultati numeričke simulacije ovog strujanja primenom 2D modela i opisan je način na koji su ti rezultati korišćeni u projektu uređenja obale. U ovom radu je načinjen korak dalje u izčavanju recirkulacionog strujanja pomoću 2D i 3D modela, u pravcu ispitivanja onih hidrauličkih veličina (kinetičke energije, vrtložnosti i dr.) koje mogu dodatno da okarakterišu strujno polje. Obavljeno je poređenje rezultata proračuna dobijenih pomoću modela zasnovanog na vremenskom osrednjavanju Navie Stoksovih jednačina (RANS) i modela zasnovanog na prostornom osrednjavanju istih jednačina – modelu velikih vrtloga (LES). Upoređeni su i rezultati 2D i 3D modela. Sve ovo ima praktične implikacije, jer od recirkulacionog strujanja zavisi zasipanje ulaza u zaliv, a primenom numeričkih modela mogu se efikasno proveriti inženjerska rešenja za smanjenje zasipanja i troškova bagerovanja.

 

preuzmite pun tekst