2020/2

PRIMJENLJIVOST MJESEČNIH BILANSNIH HIDROLOŠKIH MODELA U PROMJENLJIVIM KLIMATSKIM USLOVIMA

Autor: Žana Topavlović, Andrijana Todorović, Jasna Plavšić


ПОМЕРАЊА КОМБИНОВАНЕ ЈАЛОВИШНЕ БРАНЕ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА

Autori: Проф. д-р Љупчо ПЕТКОВСКИ


METODOLOGIJI DVOSTRUKOG OSREDNJAVANJA – PREGLED ISTORIJSKOG RAZVOJA I TEORIJSKE OSNOVE

Autor: Dejana ĐORĐEVIĆ, Dubravka POKRAJAC


HIDROTEHNIĈKE OSNOVE ODRŽIVOG RAZVOJA IRIGACIONIH SISTEMA U REPUBLICI SRPSKOJ

Autori: Tamara SUDAR, Milica TRIFKOVIĆ, Miloš STANIĆ, Tina DAŠIĆ, Nedeljko SUDAR, Uroš HRKALOVIĆ, Dejan HRKALOVIĆ, Branislav ĐORĐEVIĆ


ANALIZA TEMPERATURA VAZDUHA NA OSTRVU PALAGRUŽA NA PUČINI JADRANSKOG MORA

Autor: Ognjen BONACCI, Duje BONACCI


INOVATIVNA METODOLOGIJA ZA EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE VODOPROVODLJIVOSTI NEZASIĆENOG ZEMLJIŠTA

Autori: Filip STANIĆ, Pierre DELAGE, Yu-Jun CUI


ANALIZA I IZBOR OPTIMALNE METODE OMEKŠAVANJA VODE PRIMENOM VIKOR I AHP METODE – STUDIJA SLUČAJA

Autori: Ognjen GOVEDARICA, Tina DAŠIĆ, Miloš STANIĆ, Vladana RAJAKOVIĆ-OGNJANOVIĆ, Aleksandar ĐUKIĆ


UNAPREĐENJA SISTEMA ZA VODOSNABDIJEVANJE – CASE STUDY REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE GRADA VISOKO

Autori: Amra SERDAREVIĆ, Amar HADŽIAHMETOVIĆ, Alma DŽUBUR, Kenan HOTI


OCENA KVANTILA VELIKIH VODA IZ NEPOTPUNIH NIZOVA OSMATRANJA NA VEĆIM SLIVOVIMA U SRBIJI PRIMENOM PRAGOVA PERCEPCIJE

Autor: Borislava BLAGOJEVIĆ, Vladislava MIHAILOVIĆ, Nikola ĐOKIĆ


VREDNOVANJE KONSTRUISANIH MOKRIH POLJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA MANJIH RURALNIH NASELJA PRIMENOM ANALITIČKOG HIJERARHIJSKOG PROCESA

Autori: Milica ILIĆ, Bojan SRĐEVIĆ


MERENJE HIDROGRAMA OTICAJA SUŽENJEM

Autori: Lajoš HOVANJ