Časopis Vodoprivreda

2019 broj 1-3

ZAŠTO JE PROSECANJE REČNIH KRIVINA RIZIČNA REGULACIONA MERA?

Autor: Dr Miodrag B. JOVANOVIĆ, dipl.građ.inž.


NASIPI ZA OBRANU OD POPLAVA I NJIHOVA OSJETLJIVOST U KRIZNIM HIDROLOŠKIM UVJETIMA – NA PRIMJERU POPLAVA SAVE IZ 2014. GODINE-

Autori: Prof. emerita, dr.sc. Tanja ROJE-BONACCI, dipl.ing.građ.


SMER RAZVOJA HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE U PROCESU TRANSFORMACIJE NASELJA U ’PAMETNE’ GRADOVE

Autor: Branislav ĐORĐEVIĆ


APPLICATION OF “IN SITU” INVESTIGATIONS ОN LIQUEFACTION MODELING AND ANALYSIS OF THE PRIMARY MEASURES TO INCREASE THE SEISMIC RESISTANCE OF THE TAILINGS DAMS

Autori: Ljupcho PETKOVSKI, PhD, CEng, Prof.


MOGUĆNOSTI AKTIVNE ODBRANE OD POPLAVA UPRAVLJANJEM UZ PRIMENU MATEMATIČKIH MODELA – NA PRIMERU AKUMULACIJE BOČAC NA VRBASU –

Autor: Tina DAŠIĆ, Branislav ĐORĐEVIĆ, Nedeljko SUDAR, Vujadin BLAGOJEVIĆ


TEORIJSKI HIDROGRAMI VELIKIH VODA NA HIDROLOŠKIM STANICAMA DUŢ TOKA REKE DUNAV NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Autori: Prof. dr Stevan PROHASKA, Aleksandra ILIĆ, Milena JELOVAC, Ognjen PROHASKA


КARTIRANJE PARAMETRA METODE LANGBAJNA ZA PRORAČUN SREDNJIH VODA NA NEIZUČENIM SLIVOVIMA NA TERITORIJI SRBIJE

Autori: Ognjen PROHASKA, Jasna PLAVŠIĆ, Stevan PROHASKA, Andrijana Todorović


RAZVOJ I UPRAVLJANJE SISTEMIMA ZA NAVODNJAVANJE SA VEĆIM BROJEM KORISNIKA

Autori: Mile BOŽIĆ, Željka RUDIĆ, Dejan MILOŠEV, Milorad STOJADINOVIĆ, Goran NIKOLIĆ, Svetlana POTKONJAK


PRIKAZ MODELA NEZAVISNIH SEGMENATA ZA PRORAČUN LINIJSKOG TEČENJA U KORITU ZA VELIKU VODU

Autor: Dejana ĐORĐEVIĆ, Filip STANIĆ


ANALIZA HIDROGEOLOŠKIH KARAKTERISTIKA ANKERSKOG POLJA NA BRANI GRANČAREVO

Autori: Saša MILANOVIĆ, Ljiljana VASIĆ


PRIMENLJIVOST I EFIKASNOST BEST-WORST METODA PRI DONOŠENJU ODLUKA U VODOPRIVREDI

Autori: Zorica SRĐEVIĆ, Bojan SRĐEVIĆ, Senka BUBULJ, Milica ILIĆ