časopis Vodoprivreda

2013/4-6

Numerička simulacija prostornog strujanja na prelivima

Jovanović Miodrag
Vodoprivreda, vol. 45, br. 4-6, str. 163-171, 2013

Numerička simulacija strujanja u modelu Kaplan turbine

Božić Ivan, Benišek Miroslav
Vodoprivreda, vol. 45, br. 4-6, str. 173-179, 2013

Regionalizacija kvantitativnih karakteristika kiša jakog intenziteta u Srbiji

Prohaska Stevan, Bartoš-Divac Vladislava
Vodoprivreda, vol. 45, br. 4-6, str. 181-192, 2013

Gubitak energije u krivini kružnog provodnika pri burnom tečenju

Kolarević Milena, Savić Ljubodrag, Kapor Radomir, Mladenović Nikola
Vodoprivreda, vol. 45, br. 4-6, str. 193-201, 2013

Analiza transporta zagađenja kod određivanja zona sanitarne zaštite izvorišta podzemnih voda u aluvijalnim sredinama

Dimkić Milan, Pušić Milenko, Vidović Dragan, Đurić Dušan, Boreli-Zdravković Đulija
Vodoprivreda, vol. 45, br. 4-6, str. 203-218, 2013

Uticaj cirkulacije podzemnih voda u karstu na pojavu bakteriološkog zagađenja

Vasić Ljiljana, Milanović Saša, Petrović Branislav, Stevanović Zoran
Vodoprivreda, vol. 45, br. 4-6, str. 219-229, 2013

Matematičko modeliranje brzih peščanih filtra

Ljubisavljević Dejan, Jonović Milko
Vodoprivreda, vol. 45, br. 4-6, str. 231-256, 2013

Tačnost merenja baždarenih proticaja vode vodomerom

Hovanj Lajoš
Vodoprivreda, vol. 45, br. 4-6, str. 257-264, 2013

Optimizacija mreža pod pritiskom modeliranih ΔQ metodom

Ivetić Damjan, Vasilić Željko, Stanić Miloš, Prodanović Dušan
Vodoprivreda, vol. 45, br. 4-6, str. 265-274, 2013

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR37010: Sistemi za odvođenje kišnih voda kao deo urbane i saobraćajne infrastrukture

Draginčić Jovana, Marković Veroljub
Vodoprivreda, vol. 45, br. 4-6, str. 275-280

Bajčetić Marko
Vodoprivreda, vol. 45, br. 4-6, str. 281-293, 2013

Prilog upravljanju podzemnim vodnim resursima bunarima dvojne namene – ASR (Aquifer Storage and Recovery)

Kaluđerović Dragan
Vodoprivreda, vol. 45, br. 4-6, str. 295-301, 2013

Vodoprivreda 2013/4-6