BRANISLAV dr ĐORĐEVIĆ

IMG_9865BRANISLAV V. ĐORĐEVIĆ, redovni profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu, redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije, član Naučnog društva Srbije, professor honoris causa. Kao utemeljivač Teorije vodoprivrednih sistema, kao nove grane Tehničke kibernetike, predavao na više univerziteta. Bio je šef Katedre za hidrotehniku. Njegova specijalnost su složeni hidrotehnički sistemi sa hidroelektranama, višenamensko korišćenje, uređenje i zaštita voda, kao i ekološki aspekti realizacije složenih sistema. Za knjige ‘Korišćenje vodnih snaga Ii II’ nagrađen 1984. Oktobarskom nagradom Beograda. Njegovo kapitalno delo iz oblasti teorije vodoprivrednih sistema, objavljeno u SAD (1993) – Cybernetics in Water Resorces Management – bazna je monografija u svetu iz te oblasti i citira se u tom svojstvu. Druge češće citirane knjige: Vodoprivredni sistemi, Objekti hidroelektrana, Hidroenergetsko korišćenje voda. Radio je na planiranju svih većih hidroelektrana i vodoprivrednih sistema u SFRJ, kao i na izradi najvažnijih strateških planskih dokumenata u oblasti voda na prostoru  bivše SFRJ i Srbiji. (Detaljnije na sajtu Akademije inženjerskih nauka Srbije: www.ains.rs u delu koji se odnosi na redovne članove AINS).