REDAKCIJSKI KOLEGIJUM

IMG_9865

Redovni profesor, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Redovni član Naučnog društva Srbije (AINS)

Oblast: Integralni sistemi, Hidroenergetika

Prof B Batinic

Redovni profesor, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Oblast: Hidraulika, Hidraulika objekata, Hidraulika komunalnih sistema

ognjen

Redovni profesor, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu, Hrvatska

Oblast: Ekohidrologija, Hidrologija

Tina_small

Vanredni profesor na Građevinskom fakultetu u Beogradu

Oblast: Vodoprivredni sistemi kompleksnih namena, hidroenergetske objekte i sisteme, optimizaciju upravljanja integralnim sistemima, matematičko modeliranje, ekološko inženjerstvo

preuzmi

vanredni profesor na Građevinskom fakultetu u Sarajevu

 

Oblast: Hidrotehničke građevine i postrojenja (predmeti: Riječna hidrotehnika i Hidrotehničke građevine) i Ekološki inžinjering (Zaštita voda i Zaštita okoliša).

 

Andrej Kryzanowski

Docent – Fakultet za građevinarstvo i geodeziju, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

Oblast: Hidrotehnički objekti

lajos-hovanj

Vanredni profesor, Građevinski fakultet u Subotici

Oblast: Komunalni hidrotehnički sistemi

miodrag

Redovni profesor, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Oblast: Regulacija reka

milanovic_petar

Professor emeritus, predsednik nacionalnog Komiteta hidrogeologa Srbije (IAH), član Medjunarodne Komisije za karst i član Upravnog Odbora Međunarodnog Instituta za karst

Oblast: Hidrogeologija, geološko inženjerstvo za potrebe izgradnje brana, akumulacija, tunela i vodosnabdevanja

zoran_m

Redovni profesor, Građevinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Oblast: Hidraulika, Hidraulika objakata i sistema

Ljupco Petkovski

Redovni profesor, Građevinski fakultet, Univerzitet Sv. Kiril i Metodije, Makedonija

Oblast: Hidrotehnički objekti

JasnaPlavsic_small

Vanredni profesor, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Oblast: Hidrologija i urbana hidrologija

dusan

Redovni profesor, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Oblast: Hidraulika

cvetana

Redovni profesor, Građevinski fakultet, Univerzitet Sv. Ćiril i Metodij, Makedonija

Oblast: Hidrologija, Modeliranje

potkonjak_svetlana

Redovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Oblast: Ekonomika vodoprivrede

RajakovicLjubinka

Redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

Oblast: Kvalitet vode

ratko

Redovni profesor, Šumarski fakultet u Beogradu,

Oblast: Uređenje vodotoka i slivova, revitalizaciju slivova, Teoriju rečnog nanosa

dragansavic

Profesor Hidroinformatike na Univerzitetu Exeter, UK – Univercity od Exeter, Scool od Engineering, Computer Science and Mathematics

Oblast: Hidroinformatika, matematičko modeliranje i planiranje složenih vodoprivrednih sistema

Ljuba-sv_small

Redovni profesor Gađevinskog fakulteta u Beogradu

Oblast: Hidrotehnicki objekti

goransavic

Redovni profesor Građevinskog fakulteta u Podgorici

Oblast: Komunalna hidrotehnika, Zaštita voda i Upravljanje komunalnim otpadom

MilosSt-sv_small

Vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Oblast: Hidrotehničko melioracije – odvodnjavanje i navodnjavanje, Hidraulika podzemnih voda, matematičko modeliranje složenih vodoprivrednih sistema

Stricevic Ruzica

Rеdovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Oblast: Melioriacija zemljišta