Ristić dr Ratko

ratkoRedovni profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu, poznati ekspert za antieroziono uređenje vodotoka i slivova, revitalizaciju slivova, Teoriju rečnog nanosa. Objavio više knjiga i brojne naučne radove iz tih oblasti i učestvovao u nizu velikih projekata uređenja i zaštite slivova u okviru integralnih vodoprivrednih projekata velikih sistema.