časopis Vodoprivreda

2006/1-3

Teorijske osnove i proširenje oblasti primene strukturne analize dnevnih hidroloških serija

Radić Zoran M., Mihailović Vladislava | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 1-3, str. 3-22


Kontinuirane wavelet-transformacije i njihova primjena na sliv Krčića i izvora Krke

Jukić Damir | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 1-3, str. 23-39


Neizvesnosti u analizi velikih voda metodom parcijalnih serija

Plavšić Jasna | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 1-3, str. 41-50


Metodologija za procenu uticaja aktivnosti za obnavljanje ekoloških vrednosti rečnih tokova

Muškatirović Jasna | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 1-3, str. 51-70


LP, AHP i sinergija u alokaciji vodoprivrednih budžeta

Srđević Bojan | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 1-3, str. 85-95


Mogućnosti i ograničenja kod obezbjeđenja uslova za korišćenje preostalog tehnički iskoristivog hidroenergetskog potencijala glavnih površinskih vodotoka Crne Gore

Živaljević Ratomir | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 1-3, str. 97-112


Okvirni plan razvoja vodoprivrede Republike Srpske

Bratić Radivoje, Hrkalović Uroš, Đorđević Branislav, Čubrilo Slobodan, Stevanović Mihajlo, Blagojević Branislav | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 1-3, str. 119-129


Analiza promena intenziteta poplava na malim ravničarskim slivovima u severoistočnom Ilinoisu

Markuš Momčilo | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 1-3, str. 131-140


3D-model transporta toplote prilikom korišćenja termalnih voda u Mađarskoj

Konig Christoph M., Rudić Željka | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 1-3, str. 71-75


Proračun doza kemikalija za stabilizaciju vode

Ljubisavljević Dejan, Babić Branislav, Šušić Igor | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 1-3, str. 77-83


Problemi odbrane od poplava u Crnoj Gori

Tomović Sreten | Vodoprivreda 2006, vol. 38, br. 1-3, str. 141-146