Problemi odbrane od poplava u Crnoj Gori

Autor: Tomović Sreten

Sažetak

U radu je data analiza problema odbrane od poplava u Crnoj Gori, gdje se ne sprovode organizovane aktivnosti i gdje se tom problemu ne posvećuje dovoljno pažnje. U okviru postojećeg stanja prikazani su ugroženi lokaliteti u rječnim dolinama i analizirani su postojeći objekti za zaštitu od poplava, bujica i erozije rječnih obala. Prikazane su mogućnosti primjene prihvatljivog koncepta zaštite od poplava, koji se sastoji u predlogu prioritetnih mjera za odbranu od poplava i u sprovođenju neinvesticionih mjera. Ovim konceptom bi se u sadašnjem vremenu ublažile posledice od poplava do izgradnje i nakon izgradnje objekata za zaštitu od poplava.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.