časopis Vodoprivreda

2016/2

RAZVOJ METODA ZA UPRAVLJANJE VODAMA I UREĐENJE TERITORIJE U ZONI SISTEMA OSETLJIVIH NA POPLAVE – NA PRIMERU RUDNIKA I TERMOELEKTRANE GACKO

Autori: Tina DAŠIĆ, Branislav ĐORĐEVIĆ, Petar MILANOVIĆ, Miloš STANIĆ, Nenad JAĆIMOVIĆ, Nedeljko SUDAR     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 282-284 p. 137-146


LABORATORY ANALYSIS OF BUILDING BLOCKAGE EFFECTS ON URBAN FLOOD PROPAGATION

Autori: Qi ZHOU, Wangyang YU, Albert S. CHEN, Chunbo JIANG, Guangtao FU, Dragan A. SAVIĆ b, Slobodan DJORDJEVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 282-284 p. 147-154


VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA INDIKATORA DUGOROČNE PERFORMANSE VODOPRIVREDNIH SISTEMA

Autori: Bojan SRĐEVIĆ, Zorica SRĐEVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 282-284 p. 155-165


UTICAJ PODVODNIH KASKADA NA RASPORED PROTOKA KOLIČINE KRETANJA NA UŠĆU I VREDNOSTI PARAMETARA U LINIJSKIM MODELIMA UŠĆA

Autori: Dejana ĐORĐEVIĆ, Ivan STOJNIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 282-284 p. 167-179


ASPEKTI MERENJA BRZINE VODE AKUSTIČNOM DOPLER ANEMOMETRIJOM

Autori: Damjan IVETIĆ, Jovan ĐORĐEVIĆ, Dušan PRODANOVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 282-284 p. 181-190


NOVI PRISTUPI MODELIRANJU PRIPREME VODE ZA PIĆE

Autor: Suvada JUSIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 282-284 p. 191-201


UTICAJ KOMPENZACIONOG BAZENA NA DIMENZIONISANJE HIDROELEKTRANE I NIZVODNA OGRANIČENJA

Autori: Slobodan MILIĆ  i Marija MILIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 282-284 p. 203-209


PROCENA KOROZIVNIH KARAKTERISTIKA VODE PREMA INDEKSIMA AGRESIVNOSTI – PRIMER BUNARSKOG POLJA U VOJVODINI-

Autori: Andrija NEDELJKOVIĆ, Vladana RAJAKOVIĆ-OGNJANOVIĆ, Nemanja BRANISAVLJEVIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 282-284 p. 211-219


HIDRODINAMIČKA ANALIZA OPRAVDANOSTI UTISKIVANJA NOVIH DRENOVA NA VEĆOJ DUBINI NA BUNARIMA BEOGRADSKOG IZVORIŠTA PODZEMNIH VODA

Autori: Đorđije BOŽOVIĆ, Dušan POLOMČIĆ, Dragoljub BAJIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 282-284 p. 221-233


PRILOG RAZMATRANJU PROMENA KLIMATOLOŠKIH ELEMENATA NA PODRUČJU NOVOG SADA

Autori: Milica RAJIĆ, Emilija NIKOLIĆ ĐORIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 282-284 p. 235-244


OSMATRANJE PROTICAJA VODE KOD JEZERA SLIČNIH PALIĆKOM JEZERU

Autor: Lajoš HOVANJ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 282-284 p. 245-253


ANALIZA MOGUĆNOSTI ZA RAZVOJ AKVAKULTURE  – NA PRIMERU PODRUČJA PLANINE OZREN

Autori: Veselin BLAGOJEVIĆ*, Vanja ŠUŠTERŠIČ, Dušan GORDIĆ     VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 282-284 p. 255-266


HIDROGEOLOGIJA I VODOPRIVREDNA PROBLEMATIKA NA PODRUČJU KOSMAJA, MLADENOVCA, SMEDEREVA I SMEDEREVSKE PALANKE

Autori: Tanja PETROVIĆ PANTIĆ, Mihajlo MANDIĆ, Katarina SAMOLOV    VODOPRIVREDA 0350-0519, Vol. 48 (2016) No. 282-284 p. 267-275