časopis Vodoprivreda

2008 broj 1-3

Prilozi za ekohidrologiju karsta

Bonacci Ognjen, Pipan Tanja, Culver David C. | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 1-3, str. 3-18


Objektivno vrednovanje obnovljivih energija

Đorđević Branislav | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 1-3, str. 19-38


Proračun hidrauličkog udara u pumpnim cevovodima

Avakumović Dimitrije | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 1-3, str. 39-49


Husno Hrelja: Inženjerska hidrologija, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2007

Đorđević Branislav | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 1-3, str. 50-50


AHP grupno odlučivanje bez konsenzusa – primer planiranja segmentacije mokrog polja

Srđević Bojan, Suvočarev Kosana, Srđević Zorica | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 1-3, str. 51-58


Pojava vibracija na ustavama “Tomaševac”, “Stajićevo” i “Novi Bečej” – hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav

Popović Emil, Folić Radomir | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 1-3, str. 59-67


Marko Bajčetić: Ekonomija vodoprivrede u partnerstvu privatnog i javnog sektora, Prometej, Novi Sad, 2008

Đorđević Branislav | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 1-3, str. 68-68


 

Dvonamenski sistemi (za navodnjavanje i odvodnjavanje) i asocijacije korisnika u Vojvodini

Srđević Zorica, Srđević Bojan | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 1-3, str. 69-80


Zaštita “plavo-zelenih koridora” na visokourbanizovanim područjima – primer Kaljavog potoka u Beogradu

Ristić Ratko, Radić Boris, Vasiljević Nevena, Gvozdić Olgica | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 1-3, str. 81-87


Tihoslav D. Tošić: Tehnologija proizvodnje čeličnih konstrukcija, Građevinska knjiga, Beograd, 2007

Đorđević Branislav | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 1-3, str. 88-88


 

Ratko Micić – veliki graditelj vodovoda i brižni čuvar Stare planine – portreti najistaknutijih stvaralaca u hidrotehnici

Đorđević Branislav | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 1-3, str. 89-94


Racionalno upravljanje sistemima za navodnjavanje na modelu Kladovskog Ključa

Božić Mile, Nikolić Goran, Milošev Dejan, Kračunov Sanja | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 1-3, str. 95-102


Ekstremne hidrološke situacije na reci Dunav

Bartoš-Divac Vladislava, Babić-Mladenović Marina | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 1-3, str. 103-113


Uticaj protiverozionih radova u slivu reke toplice uzvodno od brane “Selova” na intenzitet erozije zemljišta

Kostadinov Stanimir, Dragović Nada, Zlatić Miodrag, Todosijević Mirjana | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 1-3, str. 115-126


Ciljevi vodoprivrednog razvoja Crne Gore

Tomović Sreten | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 1-3, str. 127-137


Miodrag Vujošević, Ksenija Petovar, Branislav Đorđević i Vladimir Stojanović: Novi teorijski i metodološki pristupi u izradi strategije održivog regionalnog razvoja – primer Zlatiborskog regiona, Centar za demokratiju i IAUS, Beograd, 2008

Đorđević Branislav | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 1-3, str. 138-138


Vodosnabdevanje naselja i turističkih mesta Timočkog regiona

Momirović Dragan M. | Vodoprivreda 2008, vol. 40, br. 1-3, str. 139-142