Vodosnabdevanje naselja i turističkih mesta Timočkog regiona

Autor: Momirović Dragan M.

Sažetak

Timočki region po svojim geomorfološkim karakteristikama, je veoma bogat vodom, ali ne i dovoljnom količinom i kvalitetnom vodom za piće. Dominiraju podzemne vode u manjim pukotinama karstnih izdani, čije korišćenje za snabdevanje vodom naselja i turističkih mesta, zbog velike varijacije u izdašnosti vrela je neznatna, ali ne i zanemarljiva, posebno u okolini Negotina, zatim arterijski bunari i akumulacije jezera. Trenutno, stanje snabdevenosti i kvalitet vode za piće stanovništva i turista u naseljima i turističkim mestima ni izbliza nije zadovoljavajuća. Jer, većina ovih mesta nije na adekvatan način i kvalitetno rešila problem vodosnabdevanja. Razlozi su mnogostruki. Problem rešavanja vodosnabdevanja naselja i turističkih mesta treba bazirati na korišćenje izvora lokalnih podzemnih voda, akumulacija Grliškog jezera na reci Grlište kod Zaječara, budućeg jezera Bogovina na Crnom Timoku kod Boljevca i akumulacije na reci Aldinac kod Knjaževca i Bovanskog jezera kod Sokobanje. Pored osnovne namene snabdevanje vodom stanovništva, industrije i poljoprivrede, akumulacije ovih jezera mogu istovremeno imati i turističku funkciju.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.