2021/1-2

PRORAČUN LOKALNE DEFORMACIJE REČNOG KORITA U BLIZINI PROTOČNOG NAPERA

Autor: Dr Miodrag JOVANOVIĆ


METODA ZA ODREĐIVANJE PROTOKA NA ULAZU U TURBINE HE „ĐERDAP 2“

Autori: Dušan PRODANOVIĆ, Nikola MILIVOJEVIĆ, Damjan IVETIĆ, Predrag VOJT


IZVUĆI ISKUSTVA IZ KLIMATSKIH I HIDROLOŠKIH DOGAĐANJA 2021. GODINE

Autor: Branislav ĐORĐEVIĆ


NASTUPILO JE VREME KADA SE BEZ AKUMULACIJA NE MOGU OBEZBEDITI USLOVI ZA OPSTANAK I RAZVOJ

Autori: Tina DAŠIĆ, Miloš STANIĆ, Žana TOPALOVIĆ, Nedeljko SUDAR, Branislav ĐORĐEVIĆ


SVEOBUHVATNA ANALIZA MALIH VODA NA SREDNJIM I MALIM SLIVOVIMA REPUBLIKE SRBIJE JUŽNO OD SAVE I DUNAVA

Autori: Stevan PROHASKA, Jasna PLAVŠIĆ, Samir ĆATOVIĆ, Vladislava BARTOŠ DIVAC, Ognjen PROHASKA, Aleksandra ILIĆ, Srđan MARJANOVIĆ, Dragutin PAVLOVIĆ


PROCENA KRIVE PROTOKA I REKONSTRUKCIJA POPLAVNOG TALASA U DUBOKOM KORITU SA USKIM PLAVNIM POVRŠINAMA

Autori: Dejana ĐORĐEVIĆ, Ranka ERIĆ, David JAĆIMOVIĆ


MODELIRANJE OPSLUŽIVANJA KONTEJNERA U LUČKIM TERMINALIMA

Autori: Ivana VUKIĆEVIĆ BIŠEVAC, Miloš NIKOLIĆ, Dejana ĐORĐEVIĆ, Katarina VUKADINOVIĆ