časopis Vodoprivreda

2013/1-3

Uticaj delimičnog prevođenja voda iz slivova Bune i Bregave u sliv Trebišnjice

Milanović Petar, Glišić Radmilo, Đorđević Branislav, Dašić Tina, Sudar Nedeljko
Vodoprivreda, vol. 44, br. 1-3, str. 3-23, 2012

Metoda ‘Mabis’ kao podrška odlučivanju pri izboru ekološki prihvatljivih protoka

Knežević Božo, Đorđević Branislav
Vodoprivreda, vol. 44, br. 1-3, str. 25-41, 2012

Povećanje efikasnosti upravljanja akumulacijama u periodu odbrane od poplava – na primeru Hidroenergetskog sistema na Trebišnjici

Đorđević Branislav, Dašić Tina, Sudar Nedeljko
Vodoprivreda, vol. 44, br. 1-3, str. 43-58, 2012

Metodologija optimalnog korišćenja akumulacija po kriterijumu maksimizacije proizvodnje sistema

Milić Slobodan
Vodoprivreda, vol. 44, br. 1-3, str. 59-74, 2012

Porast srednjih godišnjih temperatura vazduha na prostoru zapadnog Balkana u poslednjih 30 godina

Bonacci Ognjen
Vodoprivreda, vol. 44, br. 1-3, str. 75-89, 2012
Petkovski Ljupčo
Vodoprivreda, vol. 44, br. 1-3, str. 91-101, 2012
Petrović Petar S.
Vodoprivreda, vol. 44, br. 1-3, str. 103-125, 2012

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Bileća po ‘SBR’ tehnologiji – realizacija i efekti prečišćavanja

Sudar Nedeljko, Perić Momir, Đokić-Vasić Dragana
Vodoprivreda, vol. 44, br. 1-3, str. 127-138, 2012

Vodoprivreda 2012/1-3