Porast srednjih godišnjih temperatura vazduha na prostoru zapadnog Balkana u poslednjih 30 godina

Autor: Bonacci Ognjen

Sažetak

Analizirano je 67 nizovi srednjih godišnjih temperatura zraka merenih na području bivše Jugoslavije. Cilj rada je bio da se istraže promene u režimu srednjih godišnjih temperatura zraka u raspoloživom razdoblja mjerenja koje se kreće od 156 godina do 47 godina. Statistički značajne promene, tj. nagli porasti temperatura, započeli su u razdoblju 1987.-1999. (1988. godine na 51 % stanica te 1992. na 24 % stanica). Srednje godišnje temperature zraka u razdoblju poslije naglog porasta temperatura povećane su prosječno za 0,807 °C. Ovaj zaključak nije u skladu s najnovijim zaključcima IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) koji je ustanovio da porast prosječne globalne temperature zrak na Zemlji počevši od 1900. godine iznosi oko 0,8+0,1ºC te da se taj trend javlja u 20. stoljeću. Treba naglasiti da je na nekim od analiziranih stanica razdoblje 1942.-1953. imalo slične (čak i više) prosečne srednje godišnje temperature vazduha u uporedbi s onima opaženim u posljednjih tridesetak godina, posle naglog porasta temperatura zraka. Analize upućuju na potrebu detaljnijeg izučavanja fenomena zagrijavanja kako na izučavanom području tako i šire. Čini se da nije vrijeme za donošenje konačnih zaključaka već za intenzivno, nezavisno naučno izučavanje ove krajnje složene i jednako tako značajne problematike za budućnost života na planeti. Za osiguravanje održivog razvoja od ključnog je značaja stvoriti uvete za davanje pouzdanih naučno zasnovanih odgovora na pitanje da li se radi o globalnom zagrijavanju izazvanom prvenstveno antropogenom emisijom stakleničkih plinova, kako to tvrdi IPCC, ili je reč o uobičajenoj varijaciji klime kako to tvrdi sve veći broj nezavisnih naučenjaka.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.