O časopisu Vodoprivreda – reč urednika

 

Godina 1969. u kojoj je osnovan časopis ’Vodoprivreda’ i izašli prvi brojevi bila je vrlo značajna za sektor voda tadašnje Jugoslavije. Posle dužih i temeljnih priprema održan je u Beogradu I Kongres o vodama Jugoslavije. To je bio veoma značajan skup koji je nakon dve decenije vrlo uspešne hidrotehničke izgradnje sumirao vrlo plodne rezultate i dao smernica za dalje stručne, naučne i organizacione aktivnosti.

Za tih nešto više od 20 godina bili su izgrađeni ili su se završavali svetski značajni objekti i sistemi, od kojih treba pomenuti (približno po hronologiji puštanja u rad): akumulacija Vlasinsko jezero i sistem od četiri vlasinske hidroelektrane, brane i hidroelektrane: Moste na Savi, Moravske hidroelektrane, Jablanica na Neretvi, Jajce I i II na Vrbasu… više