OBJAVITE SVOJE PROGRAME I PLANOVE

ČASOPIS “VODOPRIVREDA” VAM PRUŽA MOGUĆNOST DA SVOJIM PRILOZIMA I OGLAŠAVANJEM UPOZNATE ŠIROK KRUG ZAINTERESOVANIH ZA VAŠ RAD I VAŠE PROIZVODE!

 

OGLASNA TARIFA

Četvrta strana korica 15.000,00 din.

Cela strana u oglasnom delu 10.000,00 din.

Oglasi koji izlaze u celom godištu 30.000,00 din


GODIŠNjA PRETPLATA

Za inostranstvo 200 €

Za organizacije 12.000,00 din.

Osoba za kontakt: Tehnički urednik časopisa “Vodoprivreda” Tina Dašić, email:mtina@grf.bg.ac.rs