časopis Vodoprivreda

2014

PROBLEMI PRI IZRADI KARATA UGROŽENOSTI OD POPLAVA

Autor: Miodrag JOVANOVIC, Dušan PRODANOVIC, Jasna PLAVŠIC, Nikola ROSIC       Vodoprivreda, vol. 46, str. 3-13  2014


KARAKTERISTIKE JAKIH KIŠA KOJE SU PROUZROKOVALE ČESTU POJAVU POPLAVA NA TERITORIJI SRBIJE U PERIODU APRIL-SEPTEMBAR 2014. GODINE

Autor: Prof. dr Stevan PROHASKA, Dragan UKIC, dipl. met, Vladislava BARTOŠ DIVAC, dipl. gra. inž, Nedeljko TODOROVIC, dipl. met Nikola BOŽOVIC, dipl. fiz      Vodoprivreda, vol. 46, str. 15-26  2014


STATISTIČKA ZNAČAJNOST MESEČNIH I MAKSIMALNIH DVOMESEČNIH, TROMESEČNIH I ŠESTOMESEČNIH SUMA PADAVINA IZ PERIODA APRIL-SEPTEMBAR 2014. GODINE

Autor: Prof. dr Stevan PROHASKA Dragan ÐUKIC, dipl. met. Vladislava BARTOŠ DIVAC, dipl. gra. inž. Nedeljko TODOROVIC, dipl. met. Nikola BOŽOVIC, dipl. fiz. Oliver ANÐELKOVIC, dipl. inž geol.      Vodoprivreda, vol. 46, str. 27-37  2014


DUGOROČNE PROMENE GODIŠNJIH I SEZONSKIH PROTICAJA: PRIMER REKE SAVE

Autor: Milan STOJKOVIC, Jasna PLAVŠIC, Stevan PROHASKA      Vodoprivreda, vol. 46, str. 39-48 2014


DESTRUKCIJA I REKONSTRUKCIJA PROSTORA U SKI – CENTRIMA SRBIJE: SLUČAJ STARA PLANINA

Autor: Ristić ratko, Boris Radić, Veliša Miljanović, Milanko Ljujić, Ivan Malušević      Vodoprivreda, vol. 46, str. 49-64 2014


ANALIZA UTICAJA TEMPERATURNIH I PADAVINSKIH OSCILACIJA NA RIJEČNE PROTOKE U SARAJEVSKOJ KOTLINI

Autor: Emina HADŽIC       Vodoprivreda, vol. 46, str. 65-75  2014


RAZVOJ I PRIMJENA MBR TEHNOLOGIJE U PROCESU PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

Autor: Amra SERDAREVIC       Vodoprivreda, vol. 46, str. 77-87  2014


ISTRAŽIVANJE NERAVNOMERNOSTI VODNIH REŽIMA KAO BITAN PREDUSLOV ZA REALIZACIJU MALIH HIDROELEKTRANA, NA PRIMERU CRNE GORE

Autor: Goran SEKULIĆ i Branislav ĐORĐEVIĆ       Vodoprivreda, vol. 46, str. 89-100  2014


OCENA ZAŠTITNE FUNKCIJE POVLATNIH SLOJEVA IZVORIŠTA JASIK (OPŠTINA BATOČINA) PRIMENOM GLA METODE

Autor: Rastko PETROVIĆ, Igor JEMCOV, Dušan POLOMČIĆ       Vodoprivreda, vol. 46, str. 101-109  2014


MOGUĆNOSTI VEŠTAČKOG PRIHRANJIVANJA IZDANI FORMIRANIM U NEOGENIM BASENIMA U SRBIJI BUNARIMA DVOJNE NAMENE

Autor: Dr Dragan KALUĐEROVIĆ       Vodoprivreda, vol. 46, str. 111-116  2014


MOGUĆNOSTI ZA PRIMENU MODELA HEC-HMS ZA KONTINUALNE HIDROLOŠKE SIMULACIJE

Autor: Andrijana TODOROVIĆ, Jasna PLAVŠIĆ       Vodoprivreda, vol. 46, str. 117-128  2014


PROCENA UKUPNIH POTREBA ZA VODOM PRI SMANJENJU PRITISKA

Autor: Brаnislаv BABIĆ, Dušаn PRODANOVIĆ, Miloš STANIĆ       Vodoprivreda, vol. 46, str. 129-140  2014


RASPOLOŽIVI VODNI RESURSI AP VOJVODINE

Autor: Vladislava BARTOŠ DIVAC, Vanja VUKELIĆ, Prof. dr Stevan PROHASKA, dr Brankica MAJKIĆ-DURSUN       Vodoprivreda, vol. 46, str. 141-153  2014


ANALIZA PROBLEMATIKE SIMULACIJE HIDRAULIČKOG UTICAJA VODOTOKA KOD HIDRODINAMIČKIH PRORAČUNA

Autor: Đulija BORELI – ZDRAVKOVIĆ       Vodoprivreda, vol. 46, str. 155-161  2014


ANALIZA UTICAJA IZGRADNJE SISTEMA HE NA IBRU NA KVALITET VODE

Autor: Nenad JAĆIMOVIĆ, Dušan KOSTIĆ, Slobodan GRAŠIĆ, Nenad NENADIĆ       Vodoprivreda, vol. 46, str. 163-178  2014


UZROCI ZAGAĐIVANJA I KVALITET VODE REKE IBAR U OPŠTINI RAŠKA

Autor: Svetlana NIKOLIĆ, Ljiljana MOJOVIĆ, Vesna VUJAČIĆ, Dragana MILOVANOVIĆ       Vodoprivreda, vol. 46, str. 179-185  2014


REŠAVANJE JEDNAČINA KRETANJA FLUIDA METODOM ZASNOVANOM NA PRAĆENJU FLUIDNIH DELIĆA (SPH METODA)

Autor: Nikola ROSIĆ, Ljubodrag SAVIĆ, Dejana ĐORĐEVIĆ       Vodoprivreda, vol. 46, str. 187-197  2014


STATISTIČKA ANALIZA VELIKIH VODA NA PROFILIMA HIDROLOŠKIH STANICA: POTREBA ZA PROMENOM PRISTUPA

Autor: Borislava BLAGOJEVIĆ, Vladislava MIHAILOVIĆ, Jasna PLAVŠIĆ       Vodoprivreda, vol. 46, str. 199-209  2014