PROBLEMI PRI IZRADI KARATA UGROŽENOSTI OD POPLAVA

Autor: Miodrag JOVANOVIC, Dušan PRODANOVIC, Jasna PLAVŠIC, Nikola ROSIC

REZIME

U ovom radu se razmatra problematika izrade karata ugroženosti od poplava, sa osvrtom na metodološka načela i konkretne probleme primene tih načela u praksi.Kao ilustrativan primer korišćena je izrada karata ugroženosti od poplava na području opštine Čačak. Izneta su iskustva u vezi sa rešavanjem niza problema koji su se javili u toku realizacije ovog projekta.

 preuzmite pun tekst

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.