časopis Vodoprivreda

2011/1-3

Hidrološka analiza podslivova Prespanskog jezera

Popovska Cvetanka, Sekovski Dimitrija
Vodoprivreda, vol. 43, br. 1-3, str. 3-11, 2011


Neparametarske funkcije raspodele u hidrologiji

Mr Đurica Marković, Dr Jasna Plavšić, Dr Miloš Stanić, Dr Goran Sekulić
Vodoprivreda, vol. 43, br. 1-3, str. 13-22, 2011

Naponsko stanje u zoni uzvodnog zuba gravitacione betonske brane

Milovanović Bojan, Kuzmanović Vladan, Savić Ljubodrag
Vodoprivreda, vol. 43, br. 1-3, str. 23-32, 2011

Ekonomski efekti navodnjavanja kapanjem u zasadu jabuke

Potkonjak Svetlana, Bošnjak Biljana, Marjanović Strahinja
Vodoprivreda, vol. 43, br. 1-3, str. 33-38, 2011

Mogućnost korišćenja hidroenergetskog potencijala vode za hlađenje termoelektrana

Savić Ljubodrag, Kuzmanović Vladan, Dašić Tina, Milovanović Bojan, Stevanović Vladimir, Gajić Aleksandar, Maslovarić Blaženka, Prica Sanja, Arnautović Dušan
Vodoprivreda, vol. 43, br. 1-3, str. 39-48, 2011

Višekriterijumsko vrednovanje biljnih vrsta za pejzažno uređenje rečnih obala (kejova) u gradskim zonama u Srbiji

Lakićević Milena, Srđević Bojan, Blagojević Boško
Vodoprivreda, vol. 43, br. 1-3, str. 49-56, 2011

Brana ‘Kafara’ (Sadd el-Kafara) u Egiptu

Petrović Petar S.
Vodoprivreda, vol. 43, br. 1-3, str. 57-67, 2011

Opšti principi i osnovni elementi strategije strukturnog razvoja upravljanja vodama i vodoprivrede

Bajčetić Marko, Stojanović Nebojša
Vodoprivreda, vol. 43, br. 1-3, str. 69-77, 2011

Primena SBR sistema u prečišćavanju komunalnih otpadnih voda sa parametarskim modelom postrojenja

Cvetković Dragan, Despotović Milan
Vodoprivreda, vol. 43, br. 1-3, str. 79-87, 2011

Saradnja Dunavskih administracija za plovne puteve kroz projekat NEWADA

Mitrović Ivan
Vodoprivreda, vol. 43, br. 1-3, str. 89-92, 2011

Vodoprivreda 2011/1-3