Brana ‘Kafara’ (Sadd el-Kafara) u Egiptu

Autor: Petrović Petar S.

Sažetak

Pre četrdeset šest vekova u Egiptu je sagrađena visoka brana od kamenog nabačaja ‘Kafara’ (Sadd el-Kafara). To je najstarija visoka brana na svetu čiji ostaci i danas postoje. Izgrađena je u pustinji Arabijske planine na oko 30 km južno od Kaira, ili na 11 km jugoistočno od grada Helvana (Helwan). Brana je pregradila povremeni tok reke Garavi (Wadi el-Garawi), desne pritoke Nila. Razlog za njeno građenje je, za ono vreme, bio malo neobičan – snabdevanje vodom nalazišta alabastera. Tek što je sagrađena, brana sa srušila pri prvom većem poplavnom talasu. Voda je odnela centralni deo brane dužine 52 t. Razlog rušenja bio je što je sama konstrukcija brane sa jezgrom od peska i šljunka učinila branu vodopropustljivom, a brana nije imala nikakav temeljni ispust niti preliv. Brana je imala građevinsku visinu od 14 m i dužinu u kruni od 113 t. Širina u kruni bila je 56 t, a pri dnu 98 t. U poprečnom preseku imala je dva masivna zida između kojih je bilo jezgro od peska i šljunka. Zapremina brane bila je oko 87 000 t3 materijala (kamena, peska i šljunka) koje je trebalo iskopati, transportovati i ugraditi u branu. Zapremina akumulacije (do krune brane) bila je oko 620 000 t3, a površina sliva oko 195 km2.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.