Naponsko stanje u zoni uzvodnog zuba gravitacione betonske brane

Autor: Milovanović Bojan, Kuzmanović Vladan, Savić Ljubodrag

Sažetak

Kao mera opšte stabilnosti kod gravitacionih betonskih brana, uzvodni zub je prvi put primenjen početkom 20. veka, dok se sa njegovom širom primenom otpočelo pedesetak godina kasnije. Međutim, do sada nije posvećena dužna pažnja proceni naponskog stanja u oblasti uzvodnog zuba. Cilj istraživanja je da se dobije pouzdana procena napona u ovoj zoni, sa posebnim osvrtom na napone zatezanja, koji mogu da izazovu prsline u betonu. Istraživanje je zasnovano na metodi konačnih elemenata, sa originalnim rešenjem za temeljnu spojnicu. Parametarskom analizom je obuhvaćen širok opseg visina brana, oblika uzvodnog zuba i karakteristika temelja.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.