Saradnja Dunavskih administracija za plovne puteve kroz projekat NEWADA

Autor: Mitrović Ivan

Sažetak

Reka Dunav postaje sve značajnija tema, kako u Srbiji, tako i u regionu i Evropskoj uniji. Evropska komisija usvojila je Strategiju Evropske Unije za dunavski region 08. decembra 2010. godine. Radi se o prvoj strategiji EU, u čiju izradu su aktivno uključene i zemlje koje nisu članice EU, među njima i Srbija. Strategija je bazirana na tri stuba: na uspostavljanju sistema bezbedne plovidbe i razvoju transporta i prateće infrastrukture, zaštiti životne sredine i održivom korišćenju prirodnog bogatstva i ekonomskom razvoju i jačanju regionalne saradnje i partnerstva u regionu Podunavlja. Jedan od projekata koji je kofmansiran od strane EU, a koji se odnosi na unapređenje saradnje između institucija koje se bave plovidbom na Dunavu, je i projekat NEWADA. Učesnik na ovom projektu je i Direkcija za vodne puteve, posebna organizacija Vlade Republike Srbije koja se bavi održavanjem i razvojem unutrašnjih plovnih puteva u Republici Srbiji na kojima važe međunarodni i međudržavni režimi plovidbe (reke Dunav, Sava i Tisa).

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.