Hidrološka analiza podslivova Prespanskog jezera

Autor: Popovska Cvetankaa, Sekovski Dimitrijab

Sažetak

Analiza podslivova može se prihvatiti kao strateški pristup u oceni stanja prirodnih resursa. Vodeći princip u ovome je da se postignu maksimalne koristi kod upravljanja vodnih resursa i ekosistema. Ovaj rad prezentira neka iskustva autora u razvijanju nekoliko projekta u Prespanskom regionu u okviru UNDP/GEF razvojnih programa i to onaj deo koji obuhvata hidrologiju i restaruacijske mere u slivu. Prespansko jezero je veoma interesntan problem sa hidrološkog i hidrogeološkog aspekta. Samo jezero nema površinski istek. Voda ističe u Ohridsko Jezero preko karstnog podzemlja visokih okolnih planina. Od 1984 vodostaj jezera je u opadanju, u 2000 za oko 9 m, a danas za oko 7 m ispod srednjeg višegodišnjeg vodostaja. Za potrebu integriranog plana za upravljanje sa jezerskim vodama i ekosistemima proračun vodnog bilansa bilo neophodno modeliranja padavina i isticanja. Ovaj rad prezentira samo deo tih analiza: fizičko-geografske karakteristike sliva, podela na podslivove na bazi podataka o pokrivaču i koriščenju zemljišta, geološke i hidogeološke karakteristike.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.