Primena SBR sistema u prečišćavanju komunalnih otpadnih voda sa parametarskim modelom postrojenja

Autor: Cvetković Dragan, Despotović Milan

Sažetak

Osnovni cilj ovog rada je da nas upozna sa tehnologijom korišćenja SBR (Sequenting Batch Reactor) sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Pojavom savremenih PLC kontrolera ovi sistemi su otklonili ranije nedostatke i postali jedno od najefikasnijih rešenja za prečišćavanje otpadnih voda srednjih kapaciteta. U ovoj studiji je prezentovan parametarski modeliran sistem u programskom paketu CatiaV5.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.