Mogućnost korišćenja hidroenergetskog potencijala vode za hlađenje termoelektrana

Autor: Savić Ljubodrag, Kuzmanović Vladan, Dašić Tina, Milovanović Bojan, Stevanović Vladimir, Gajić Aleksandar, Maslovarić Blaženka, Prica Sanja, Arnautović Dušan

Sažetak

U radu je prikazana mogućnost korišćenja hidroenergetskog potencijala rashladne vode termoelektrane sa otvorenim sistemom hlađenja. Rashladna voda otiče gravitaciono do recipijenta – reke, zbog čega se u periodu nižih vodostaja javlja pad koji je moguće iskoristiti u maloj hidoelektrani. Takva hidroelektrana radi sa promenljivim padom i približno konstantnim protokom, i to samo u periodima kada radi i termoelektrana. Koncepcija je prikazana na primeru male hidroelektrane koja će koristiti hidroenergetski potencijal rashladne vode TE ‘Nikola Tesla B’. Određeni su ekonomski pokazatelji ove hidroelektrane i ocenjeno je povećanje profitabilnosti imajući u vidu da postrojenje može biTI ostvareno u okvira Clean Development Mechanism (CDM) projekta, u skladu sa Kjoto protokolom. Dobijeni rezultati pokazuju da je projekat ekonomski prihvatljiv, a moguće ga je ostvariti sa standardnim hidroturbinama dostupnim na tržištu.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.