DESTRUKCIJA I REKONSTRUKCIJA PROSTORA U SKI – CENTRIMA SRBIJE: SLUČAJ STARA PLANINA

Autor: Ristić ratko, Boris Radić, Veliša Miljanović, Milanko Ljujić, Ivan Malušević

REZIME

Negativni uticaji na životnu sredinu u ski-centrima Srbije imaju veoma naglašene estetske, funkcionalne i finansijkse posledice, što je uočljivo na primeru ski-centra “Stara planina”. Izgradnja ski-staza utiče na degradaciju zemljišnog pokrivača. Određene aktivnosti povećavaju erozionu produkciju i pronos nanosa: čiste seče; transport trupaca niz nagib; izgradnja puteva i masivni iskopi. Nedostatak mera za zaštitu od erozije, posebno u periodu april-oktobar, dovodi do različitih oblika deformacija terena, ako što su: brazde, jaruge, klizišta, osuline. Adekvatna zaštita ugroženih restauracija i protiverozione zaštite, od nivoa izrade planske i tehničke dokumentacije, do kasnije izgradnje objekata.

preuzmite pun tekst

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.