STATISTIČKA ANALIZA VELIKIH VODA NA PROFILIMA HIDROLOŠKIH STANICA: POTREBA ZA PROMENOM PRISTUPA

Autori: Borislava BLAGOJEVIĆ, Vladislava MIHAILOVIĆ, Jasna PLAVŠIĆ

REZIME

U većini razvijenih zemalja, iskustva iz prakse i rezultati istraživanja, pretočeni su u standarde ili preporuke za pro­račun velikih voda, najčešće sa obaveznom prime­nom u projektovanju ili eksploataciji hidrotehničkih objekata i sistema. U ovom radu ukratko je prikazan nacrt preporuka za proračun velikih voda na izučenim slivovima metodama statističke hidrologije, koji je na­menjen domaćoj stručnoj javnosti. Objašnjena je moti­vacija za izradu preporuka u Srbiji i dat je uvid u savre­mene tendencije u standardizaciji proračuna velikih voda u nekoliko odabranih zemalja. Prikazan je sadržaj nacrta preporuka, a priloženi su i glavni zaključci proši­renog istraživanja u pogledu predložene metodologije za otkrivanje i postupanje sa izuzetnim vrednostima. Sumi­rane su predložene konkretne preporuke za osavre­me­njavanje postojeće, uobičajene inženjerske prakse. U radu se stručnoj javnosti predstavlja predlog teksta pre­poruka nastao posle prve od tri predviđene faze istraži­vanja, sa prevashodnim ciljem da podstakne javnu ras­pravu koja bi, uz stručnu recenziju, dovela do usvajanja preporuka.

preuzmite pun tekst

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.