Proračun hidrauličkog udara u pumpnim cevovodima

Autor: Avakumović Dimitrije

Sažetak

U radu se razmatra proračun hidrauličkog udara u cevovodima pumpnih stanica pri gubitku pogona i pri neuzimanju u obzir punih karakteristika pumpe. Polazi se od opštih jednačina hidrauličkog udara za slučaj linearizovanih hidrauličkih otpora. Primenjena je Modifikovana metoda karakteristika koju je autor dao u radu.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.